18.3 C
Tešanj
Utorak, 18 Juna, 2024

Pacijenti u FBiH: Liste čekanja sve duže, šta stoji u revizorskom izvještaju?

Osiguranici koji se nalaze na listama čekanja za propisane lijekove sa Liste lijekova Fonda solidarnosti nemaju ravnopravan položaj i ne mogu pod jednakim uslovima ostvariti prava iz obaveznog zdravstvenog osiguranja, jedan je od zaključaka iz izvještaja o finansijskoj reviziji Federalnog ministarstva zdravstva za 2023. Problem sa uskraćivanjem prava na zdravstvene usluge građanima Federacije Bosne i Hercegovine nije od juče. Bez kriterijuma, novčana sredstva daju se bolnicama. Za Fond solidarnosti novca nema dovoljno.

Dvije hiljade pacijenata na listi Fonda solidarnosti, čekaju da ostvare svoje pravo na liječenje. Oko 800 su onkološki pacijenti. Iako na svoje probleme ukazuju, gotovo, svakodnevno, situacija se ne mijenja.

“Posebno me zabrinjava to da je ove godine za Fond solidarsnoti izdvojeno 11 miliona KM za onkologiju manje od stvarno utrošenog novca prošle godine. Ako se nešto ne promijeni, ne možemo očekivati ništa bolje, čak goru situaciju”, upozorava Enida Glušac iz Udruženja oboljelih od raka dojke.

Da je građanima FBiH narušeno pravo na liječenje, potkrepljuje i Izvještaj o finansijskoj reviziji federalnog ministarstva zdravstva za prošlu godinu. Ukazano je, između ostalog, na to da nije vršeno pregovaranje sa licima odgovornim za proizvodnju i stavljanje lijekova u promet, radi postizanja nižih cijena.

Nisu imenovane ni potkomisije za donošenje uputstava, zbog čega nisu definisani ni kriterijumi za utvrđivanje prava korištenja lijekova sa Liste Fonda solidarnosti.

U isto vrijeme, raspodjela novca ide na račune bolnice u Livnu, u iznosu od 2.000.000 KM i Domu zdravlja Travnik – 200.000 KM, za sanaciju, no, bez kriterijuma i netransparentno.

“Prošle godine nadali smo se nekom poboljšanju, kad smo čuli da federalno ministarstvo zdravstva diže kredit u iznosu od 55 miliona evra od Svjetske banke. Međutim, taj silni novac, usmjeren je za vraćanje dugova određenih klinika. Najveći dio otišao je Sveučilišnoj klinici u Mostaru”, ističe Enida Glušac.

Komentar resornog ministarstva nismo dobili.

A danas se problemima liječenja građana nisu bavili ni delegati Doma naroda Federalnog parlamenta.

Nekoliko tačaka koje su bile na dnevnom redu, pred delegatima Doma naroda Parlamenta FBiH, nisu dobile podršku delegata. A kada će se raspravljati o gorućim problemima, kao što su, upravo, narušavanja prava na liječenje, ne zna se.

“Ova pitanja mi smo delegirali i u prošlom mandatu, s kolegama koji su stručnjaci u zdravstvu, kao i u ovom mandatu. Insistirali smo i na povećanju novca za Fond solidarnosti. Nastavićemo tu borbu sigurno. Upravo ti revizorski izvještaji nama daju jasan alat”, kaže Sanela Klarić, delegatkinja Naše stranke.

Aida Obuća, delegatkinja SDA ističe kako se delegati Doma naroda PFBiH ne bave suštinskim problemima građana, neho kreditnim zaduženjima i imenovanjima.

“I ovaj način današnjeg rada, ukazuje na to da ne postoji spremnost vladajuće koalicije, da se okrenu potrebama građana”, dodaje Obuća.

Dok se loptica odgovornosti prebacuje, postavlja se pitanje, da li u pomenutom izvještaju ima elemenata krivične odgovornosti? I zašto je Vlada za finansiranje Fonda solidardnosti iz Budžeta FBiH za prošlu godinu izdvojila samo 10% od planiranih prihoda od doprinosa, što nije u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju.

“S naše strane mi smo apelovali da i Vlada FBiH, posebno iz ovog dijela zakonske obaveze da se iz Budžeta sufinansira Fond za osiguranje i reosiguranje, da se napravi jedan ozbiljniji zaokret. Ne vjerujem da je ikome u sistemu stalo ili palo na pamet da radi raznorazne stvari koje nisu dobre”, kaže Tomislav Martinović, Predsjedavajući Doma naroda PFBiH.

No, neko jeste i mora biti odgovoran. Do tada, liste čekanja postaju liste smrti.

Izvor: Akta.ba

Povezane vijesti

Najnovije vijesti