18.1 C
Tešanj
Subota, 23 Septembra, 2023

Podignuta optužnica protiv načelnika Maglaja i predsjednika SDP-a ZDK

Kantonalno tužilaštvo Zeničko-dobojskog kantona podiglo je optužnicu protiv Mahmutagić Mirsada, načelnika Maglaja i predsjednika SDP-a ZDK, zbog produženog krivičnog djela nesavjestan rad u službi.

U nastavku pročitajte ovu optužnicu.

“U vremenskom periodu počev od 01.01.2017. godine do 31.03.2022. godine, u Maglaju, u svojstvu službene osobe u Federaciji, kao načelnik općine Maglaj, izabran na lokalnim izborima 2016. i 2020. godine, u kojem svojstvu je prema odredbama člana 15. stav 1. tačka 3. i 4. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine i prema odredbama člana 42. stav 1. tačka 3. i 4. Statuta Općine Maglaj, između ostalog, bio ovlašten da izrađuje nacrt i prijedlog budžeta i prijedloge drugih odluka i da iste podnosi Općinskom vijeću radi usvajanja, svjesno povredom odredbe člana 42. stav 3. Statuta Općine Maglaj, kojim je propisano da načelnik odgovora za ustavnost i zakonitost akata koje predlaže Vijeću, te odredbe člana 1. stav 1, 2. i 3. i člana 2. stav 1, 2. i 3.

Odluke o visini naknade za rad članovima izborne komisije osnovne izborne jedince u Bosni i Hercegovini – Prečišćeni tekst (Sl. glasnik BiH broj 32/16), prema kojim je propisano da isti članovi imaju pravo na stalnu mjesečnu naknadu za svoj rad i da se ista, ukoliko je to povoljnije za članove, isplaćuje u utvrđenim iznosima prema broju upisanih birača za određenu osnovnu izbornu jedinicu, pa je konkretno za Općinu Maglaj, kao osnovne izborne jedinice u kojoj je u izvodu iz Centralnog biračkog spiska upisano do 50.000 birača ta naknada propisana u visini od 210,00 KM mjesečno, a u visini od 700,00 KM mjesečno kao naknada u izbornom periodu, te i suprotno odredbama člana 1.2a stav 3. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine u vezi sa članom 3. Odluke o visini naknade za rad članovima izborne komisije osnovne izborne jedince u Bosni i Hercegovini – Prečišćeni tekst (Sl. glasnik BiH broj 32/16), kojim je propisano da se sredstva za navedene naknade obezbjeđuju u budžetu osnovne izborne jedinice, očito nesavjesno postupio u vršenju svoje dužnosti na način da je za pojedinačne godine predlagao odluke o visini naknade članovima Općinske izborne komisije Maglaj u manjim mjesečnim iznosima o navedenih propisanih iznosa i to u visini od 70,00 KM mjesečno kao stalnu naknadu i u visini od 200,00 KM mjesečno za izborni period, pozivajući se u preambulama ovih odluka na nevažeće odredbe ranije Odluke o visini naknade za rad članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, br. 37/10, 53/10 i 38/14) koja je stupanjem na snagu nove navedene Odluke o visini naknade za rad članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini – Prečišćeni tekst (Sl. glasnik BiH broj 32/16) prestala da važi, te takve pojedinačne svoje odluke dostavljao Općinskom vijeće na usvajanje, a počev od 2019. godine nastavio predlagati iste takve odluke i pored donesenih sudskih odluka u kojima je ukazano da se prilikom utvrđivanja visine naknade istim članovima imaju primjenjivati prethodno navedene odredbe članova Odluke o visini naknade za rad članova izborne komisije osnovne izborne jedinice u Bosni i Hercegovini – Prečišćeni tekst (Sl. glasnik BiH broj 32/16), što je i htio, svjesno pristajući da takvim svojim postupanjem i vršenjem dužnosti suprotno propisanom načinu bude povrijeđeno pravo članova Općinske izborne komisije Maglaj na pravičnu naknadu za rad u punom iznosu i time se istim nanese imovinska šteta, koja se ogleda u razlikama isplaćenih i pripadajućih visina naknade za rad, za koji iznos je oštetio članove Općinske izborne komisije, prenosi Zenit.

Povezane vijesti

Najnovije vijesti