12.4 C
Tešanj
Petak, 24 Maja, 2024

Poreska uprava RS u prva tri kvartala prikupila 2,67 milijardi KM

Poreska uprava Republike Srpske je u prva tri kvartala 2023. na račun javnih prihoda RS prikupila ukupno 2,676 milijardi KM, što je za 354 miliona KM ili 15 posto više u odnosu na isti period prethodne godine, uz rast naplate po osnovu svih kategorija javnih prihoda u nadležnosti Poreske uprave RS.

Doprinosi su u devet mjeseci ove godine naplaćeni u iznosu 1,664 milijardi KM, što je za 220,2 miliona KM ili 15 posto više nego u istom periodu prethodne godine, pri čemu je naplata doprinosa za Fond PIO i Zavod za zapošljavanje veća za po 16 posto, za Fond dječje zaštite naplata je veća za 15 posto, dok je naplata doprinosa za Fond zdravstvenog osiguranja veća za 14 posto.

Direktni porezi, od čega najveći dio čine porez na dobit i porez na dohodak, u prva tri kvartala ove godine naplaćeni su u iznosu 597,8 miliona KM, što je za 86,3 miliona KM ili 17 posto više nego u devet mjeseci prošle godine.

Najveća naplata kod direktnih poreza zabilježena je kod poreza na dobit, koji je naplaćen u iznosu 302,2 miliona KM, što je za 23,4 miliona KM više nego u istom periodu 2022. Istovremeno, naplata poreza na dohodak iznosila je 253,8 miliona KM, što je za 56,9 miliona KM ili 29 posto više u odnosu na period januar-septembar 2022.

Također, zabilježen je i rast naplate prihoda kod ostalih direktnih poreza, odnosno po osnovu poreza na nepokretnosti naplata je veća za 5,6 miliona KM ili 26 posto u odnosu na prva tri kvartala 2022.

Ostali javni prihodi, čija je naplata u nadležnosti Poreske uprave RS, prikupljeni su u devet mjeseci ove godine u iznosu od 414,5 miliona KM, što je za 47,5 miliona KM ili 13 posto više u odnosu na isti period prošle godine.

Najveći rast naplate u ovoj kategoriji javnih prihoda ostvaren je po osnovu naknada za priređivanje igara na sreću, i to za 24,7 miliona KM ili 38 posto više, te prihoda po osnovu koncesionih naknada gdje je naplata veća za 16,5 miliona KM ili 50 posto u odnosu na devet mjeseci prošle godine, saopćeno je iz Poreske uprave RS.

Izvor: Fokus

Povezane vijesti

Najnovije vijesti