Poslodavci sve teže pronalaze radnike: Određenih kadrova nema, drugi iz škola dolaze...

Poslodavci sve teže pronalaze radnike: Određenih kadrova nema, drugi iz škola dolaze bez prakse

1215
0
PODIJELI

Iako je u Federaciji BiH prosječan broj nezaposlenih u 2020. godini bio 313.570, brojni poslodavci imaju probleme sa zapošljavanjem odgovarajućih radnika. Nedostatak prakse tokom školovanja poslodavci ističu kao jednu od glavnih zamjerki na obrazovni sistem.

Na neusklađenost ponude i potražnje na tržištu rada ukazuju i rezultati istraživanja tržišta rada 2020/2021., koje je objavio Federalni zavod za zapošljavanje. Istraživanje koje je provedeno kod 1.232 poslodavca pokazuje da je nešto više od 15 posto njih nezadovoljno kvalitetom kvalifikacija, znanja i vještina svojih radnika.

Nemaju motivaciju, radne navike, ne žele učiti…

Kao razlog nezadovoljstva poslodavci posebno ističu nedostatak praktičnog rada tokom obrazovanja, kao i to da stečene kvalifikacije kandidata ne odgovaraju potrebama poslodavaca. Poslodavci također ističu nedostatak motivacije, inicijative i radnih navika te nezainteresiranost za daljnju edukaciju kod radnika.

Rezultati istraživanja
Rezultati istraživanja

Prilikom anketiranja, 301 poslodavac, odnosno 24 posto anketiranih se izjasnilo da u momentu anketiranja ima nedostatak radnika određenog profila, tj. probleme u zapošljavanju radnika.

Kada je riječ o faktorima koji se odnose na pojedinca, najveći broj poslodavaca kao razlog nedostatka radnika navodi nedostatak kadra s traženim zanimanjem i nedostatak kadra sa znanjem i vještinama potrebnim za radno mjesto.

Pored navedenog, kao ograničavajuće faktore koji se odnose na pojedinca poslodavci ističu nedostatak potrebnog radnog iskustva i nezainteresiranost pojedinaca za rad na konkretnom radnom mjestu.

NEMA KOMENTARA