Potencijali Tešnja u području prikupljanja otpada predstavljeni u Veroni

Potencijali Tešnja u području prikupljanja otpada predstavljeni u Veroni

185
0
PODIJELI

Predstavnici kompanije AGSM iz Verone su ugostili predstavnike sedam općina iz cijele BiH (Tešanj, Teslić, Prnjavor, Petrovo, Maglaj, Doboj Jug i Žepče) sa ciljem uspostave zajedničke saradnje na projektima upravljanja otpadom i energetike.

Kontakti ovih općina sa predstavnicima firme AGSM Verona traju već dva mjeseca i krunisani su definisanjem aktivnosti koje bi trebalo realizovati u narednom periodu, kako bi se opredijelio put kojim bi se kretala navedena saradnja.

Tokom boravka u Italiji članovi BH delegacije su posjetili firmu AGSM, upriličen je prijem kod gradonačelnika Verone Flavio Tosi-ja, a potom je obavljena posjeta centru za prikupljanje otpada u Veroni, kao i hidrocentrali i vjetro-parku kao primjerima uspješnih projekata realizovanih od strane firme AGSM. Ismar Alagić je predstavio potencijale općine Tešanj za investicije u području prikupljanja i zbrinjavanja otpada, kao i projekte iz oblasti energetike sa posebnim težištem na centralni daljinski sistem toplifikacije urbanih područjja općine Tešanj.

Dogovoreno je da AGSM pristupi izradi Studije izvodljivosti koja bi ponudila odgovor na sva tehničo-ekonomska pitanja zajedničke saradnje sedam općina iz BiH i AGSM firme kao italijanskog partnera. Ovo je još jedan primjer međuopćinske saradnje u BiH, koji općina Tešanj podržava sa ciljem rješavanja zajedničkih potreba i populariazacije međunarodne saradnje kao oblika obezbjeđivanja finansijskih sredstva za kapitalne projekte izvan općinskog budžeta, navode iz općine.

NEMA KOMENTARA