Potpisan ugovor o izvođenju radova na sanaciji klizišta lokalitet Grič, MZ Makljenovac

Potpisan ugovor o izvođenju radova na sanaciji klizišta lokalitet Grič, MZ Makljenovac

150
0
PODIJELI

Dana 04.05. 2017 u kabinetu Načelnika općine Usora Zvonimira Anđelić u prisustvu direktora poduzeća “Simpro gradnja” d.o.o. Borislava Perić i presjednika MZ Makljenovac Borislava Pranjić sklopljen je Ugovor o izvođenju radova na sanaciji klizišta lokalitet Grič, MZ Makljenovac u visini 2.000,58 KM (slovima: dvijetisuće i 58/100). Nakon provedene javne nabave i prikupljenih ponuda odabrana je pomenuta firma kao najpovoljnija sa cijenom i najkraćim rokom izvedbe radova. Sredstva su obezbijeđena iz posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća.

Izvor: Općina Usora

NEMA KOMENTARA