17.2 C
Tešanj
Utorak, 18 Juna, 2024

Potpisan Ugovor o kupoprodaji nekretnina za potrebe sportske dvorane

Jelah, 20.04.2018. – Na temelju Odluke o davanju suglasnosti na kupnju zemljišta Općinskog vijeća Usora broj: 01-05-103/18 od 30.03.2018. godine i Zaključka broj: 01-05-90/18 od 30.03.2018. godine zaključen je dana 20.04.2018. godine u Notarskom uredu Elvire Medarić u Jelahu Ugovor o kupoprodaji nekretnina broj: OPU-IP: 308/2018 između prodavaca suvlasnika-suposjednika nekretnina Ivić (Filipa) Marijom, rođ. Katić, Ivić (Pave) Josipom, Ivić (Pavo) Marinkom, Ivić (Pave) Biljanom i Papić (Pave) Mirom i Općine Usora kao kupca nekretnina, zastupane po Općinskom načelniku Zvonimiru Anđeliću. Predmetne nekretnine Općina Usora kupuju za potrebe izgradnje sportske dvorane u Žabljaku.

Izvor: Općina Usora

Povezane vijesti

Najnovije vijesti