Potpisan ugovor o novim radovima na kanalizacijskom sustavu

Potpisan ugovor o novim radovima na kanalizacijskom sustavu

90
0
PODIJELI

Usora 30.06.2017. – U uredu Općinskog načelnika Zvonimira Ađelić potpisan je ugovor sa najpovoljnijim ponuditeljem za javnu nabavu radova ‘Izvedbu kanalizacijskog sustava ‘Žabljak’, općina Usora, sa ponuditeljem DIV JELEČ d.o.o. Usora. Nakon provedenog postupka javne nabave ponuda ovoga ponuditelja sa ponuđenom cijenom od 113.475,96 KM sa PDV-om, ocijenjena je kao najpovoljnija, te je sa istim zaključen ugovor o izvođenju radova.

Izvor: Općina Usora

NEMA KOMENTARA