Potpisani ugovori za uređenje korita rijeke Usore

Potpisani ugovori za uređenje korita rijeke Usore

676
0
PODIJELI

Općinski načelnik Suad Huskić i Direktor Agencije za vodno područje rijeke Save Sejad Delić potpisali su dva ugovora za uređenje korita rijeke Usore u Jelahu i Kaloševiću.

Za Izgradnju obaloutvrde na rijeci Usori u Kaloševiću ugovor je potpisan sa firmom Roading d.o.o. Gračanica, dok je za Uređenje desne obale rijeke Usore u Jelahu ugovor potpisan sa firmom Orman d.o.o. Kiseljak.

Sličnom intervencijom, 2013. godine izgrađen je nasip koji je spriječio izlivanje Usore u Kaloševiću.

Vrijednost ova dva ugovora je 160 000 KM.

NEMA KOMENTARA