12.4 C
Tešanj
Srijeda, 29 Maja, 2024

Predložene nove cijene zakupa državnog zemljišta u FBiH

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva pripremilo je izmjene Pravilnika o uslovima i načinu korištenja sredstava ostvarenih od zamjene, zakupa i koncesije poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države.

Pojednostavljeno rečeno, uvode se nove početne cijene zakupa različitih kategorija državnog poljoprivrednog zemljišta, koje su do sada bile jednake za cijeli prostor Federacije Bosne i Hercegovine.

U skladu sa Zajedničkom poljoprivrednom politikom Evropske unije, a s tim u vezi i s ciljevima i prioritetima u novoj sektorskoj strategiji za poljoprivredu i ruralni razvoj FBiH, područja sa prirodnim ograničenjima prepoznata su kao posebno osjetljiva.

U okviru njih izdvajaju se planinska područja, odnosno ona sa nadmorskom visinom iznad 600 metara.

Na njima, kako je navedeno u dokumentu predloženih izmjena, postoje značajna prirodna ograničenja za bavljenje poljoprivrednom proizvodnjom zbog:

  • kraćeg vegetacijskog razdoblja (kasniji početak i raniji završetak vegetacije),
  • manjeg broja sunčanih sati u godini,
  • smanjenja mogućnost uzgoja u plodoredu,
  • ekstremnih vremenskih uvjeta koji otežavaju boravak i rad na takvim područjima (visok snježni pokrivač, niske temperature i sl.).

Iz navedenih razloga prinosi poljoprivrednih kultura, a time i prihodi, su ovdje u pravilu znatno niži nego na ostalim područjima.

Pored toga, zbog velike prosječne udaljenosti od gradskih centara i prometne izoliranosti, troškovi proizvodnje su veći. Zbog svega navedenog početna cijena zakupa državnog poljoprivrednog zemljišta na takvim područjima, kako navode iz FMPVŠ, treba biti niža, što je i predloženo u izmjeni ovog Pravilnika.

Primjedbe i prijedlozi na ovaj dokument, mogu se dostaviti resornom ministarstvu na priloženom obrascu, koji možete preuzeti ispod ovog teksta, najkasnije do 22. novembra, na e-mail adresu: info@fmpvs.gov.ba ili u pisanoj formi na adresu: Ul. Hamdije Čemerlića br. 2, 71000 Sarajevo.

Povezane vijesti

Najnovije vijesti