22.9 C
Tešanj
Ponedjeljak, 27 Maja, 2024

PREDSTAVLJAMO: Služba hitne medicinske pomoći

Hitna medicinska pomoć podrazumijeva organizovanu, stručnu medicinsku pomoć na mjestu povređivanja odnosno naglo nastalog oboljenja, u toku transporta – do definitivnog zbrinjavanja u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi.

Služba za hitnu medicinsku pomoć (SHMP) radi od 0 do 24 sata, neprekidno svakog dana u godini. Prijem i registracija poziva na hitnu medicinsku pomoć vrši se na telefonskim brojevima:124 i 032/650-102, a prijem povrijeđenog odnosno oboljelog vrši se i u Službi za hitnu medicinsku pomoć.

Rukovodilac Službe je dr. Amir Dujsić- spec.interne medicine, a glavni medicinski tehničar Omer Podrugović. Služba broji 22 uposlenika, od kojih je 1 doktor interne medicine, 4 doktora medicine, te 1 specijalizant iz oblasti urgentne medicine. Broj medicinskih tehničara je 9, od čega su 2 viša medicinska tehničara. Unutar službe se nalazi i vozni park, o kojem se brine 7 vozača sanitetskih vozila.

Tokom 2015.godine, timovi službe su obavili 29.624 ljekarskih pregleda, i to 60-70 pregleda dnevno tokom radnih dana, a u toku vikenda i do 110 pregleda. Samo u decembru 2015.godine izvršeno je 2044 pregleda, od kojih je samo 273 proslijeđeno na dalje liječenje u drugu službu ili ustanovu, što znači da SHMP kompletno rješava oko 85% urgentnih slučajeva. Najveći broj pacijenata se javlja u SHMP zbog hroničnih bolesti, hipertenzije, dijabetesa i prehlada.

Ustanova neprestano radi na educiranju i stalnom usavršavanju kadrova svih profila, te obezbjeđivanju najkvalitetnije medicinske opreme. U toku protekle godine, obezbijeđeno je nekoliko donacija medicinske opreme, a značajan dio je obezbijeđen iz vlastitih financijskih sredstava. Sva oprema je certificirana i ispunjava sve zakonske i upotrebne uslove. Zaposlenici SHMP- a kontinuirano rade na obučavanju javnosti u pružanju mjera osnovne životne podrške na mjestu incidenta, te edukaciji o što bržem prepoznavanju simptoma kritično oboljelih i pružanju osnovnih mjera prve pomoći do dolaska stručne ekipe. SHMP raspolaže sa posebnim planom za rad u slučaju vanrednih situacija, masovnih nesreća i epidemija teških zaraznih bolesti većih razmjera.

Ova služba obavlja i sanitetsko obezbjeđenje na sportskim, kulturnim i drugim masovnim manifestacijama gdje se očekuje koncentracija velikog broja ljudi.

Služba ima dobru saradnju sa svim relevatnim stručnim službama, kao što su MUP, Vatrogasna jedinica i Crveni krst/križ.

Povezane vijesti

Najnovije vijesti