12.4 C
Tešanj
Srijeda, 29 Maja, 2024

Prim. dr. Hidajet Mudrov: U JZU Dom zdravlja Tešanj godišnje se obavi 230.000 pregleda

JU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović Izo” Tešanj osnovana je 1996. godine odlukom Općinskog vijeća Tešanj, a 2012. godine ustanova je uskladila organizacioni oblik sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti FBIH, te je preregistrovana u JZU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović Izo” Tešanj, piše bh. novinska agencija Patria.

Inače, Dom zdravlja Tešanj osnovan je 1945. godine kao zdravstvena stanica, koja 1955. godine prerasta u Dom zdravlja.

Dom zdravlja Tešanj danas ima 145 uposlenih od toga 38 doktora medicine među kojima je 26 doktora specijalista i 12 doktora porodične medicine, a kako ističe direktor prim. dr. Hidajet Mudrov godišnje se u ovoj ustanovi obavi oko 230.000 pregleda.

– Naša općina broji oko 46.000 stanovnika, od čega 40.000 je registrovano i ima zdravstveno osiguranje. Naša dužnost je brinuti se o registrovanim pacijentima, ali i svim pacijentima, kojima treba primarna zdravstvena zaštita. Često, u našu ustanovu dolaze i pacijenti iz susjednih općina Usora, Maglaj i Doboj Jug, kojima adekvatno pružimo zdravstvenu uslugu – kaže dr. Mudrov.

Iako im ne nedostaje medicinskog kadra, dr. Mudrov navodi da im je potrebno multifunkcionalno sanitetsko vozilo kao i relociranje Službe za laboratorijsku dijagnostiku.

– Naime, ustanova ne raspolaže sa potpuno opremljenim sanitetskim vozilom, koje transportuje hitne slučajeve. Pored toga, služba za laboratorijsku dijagnostiku je smještena na 3. spratu ustanove, što otežava prijem starih i iznemoglih pacijenata te je potrebno relocirati na 1. sprat ustanove. Prateći javne pozive raznih nevladinih organizacija, pokušavamo pronaći najbolja rješenja za trenutne probleme ustanove – kaže direktor.

Ustanova raspolaže sa opremljenim objektima u gradu Tešnju i u 9 mjesnih zajednica. Sastoji se od 18 službi (Služba hitne medicinske pomoći, Porodična medicina, Fizikalna medicina i rehabilitacija, CBR za mentalno zdravlje, Služba za pneumoftiziološku zdravstvenu zaštitu, Higijensko-epidemiološka služba, Zdravstvena njega u kući, Zdravstvena zaštita djece i omladine, Zdravstvena zaštita usta i zuba, Medicina rada, Zdravstvena zaštita žena, Laboratorijska dijagnostika, Specijalističko – konsultativna služba, Opća zdravstvena zaštita, Služba za ekonomsko – finansijske poslove, Služba za opće, pravne i kadrovske poslove, Služba za tehničke poslove, RTG dijagnostika).

Pored toga, menadžment ustanove je osposobio posebne odjele službi: Centar za rani rast i razvoj djece, Biohemijski laboratorij Jelah i internističku ambulantu.

Misija poslovanja

Tradicija, iskustvo i znanje su uvjetovali da JZU Dom zdravlja “Izudin Mulabećirović Izo” Tešanj bude profesionalna organizacija od velikog društvenog značaja. Glavne djelatnosti su rano otkrivanje, spriječavanje i suzbijanje uzroka obolijevanja i povrjeđivanja, kao i briga za očuvanje zdravlja stanovnika.

Misija ove ustanove je pružanje kvalitetnih medicinskih usluga, koje će osigurati zadovoljstvo pacijenata i korisnika na području općine Tešanj, ali i šire.

– Naša vizija je biti prepoznatljiva i respektabilna zdravstvena ustanova, koja osigurava vrhunski kvalitet, znanje i sposobnost u pružanju medicinskih usluga iz oblasti primarne zdravstvene zaštite. S ciljem ostvarivanja vizije, u saradnji sa Agencijom za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu FBiH (AKAZ), ustanova je započela proces akreditacije i dostizanja indikatora kvalitete i sigurnosti. Cilj je u što kraćem vremenskom roku, uspostaviti kvalitetnu uslugu od portira do menadžera ustanove – navode iz ove ustanove.

Menadžment ustanove kontinuirano omogućava obavljanje pripravničkog i volonterskog rada, a zaposlenicima prisustvo na seminarima i raznim predavanjima. Pored toga, vrši se interna edukacija kadra radi podizanja nivoa stručnosti i kvaliteta pružanja usluga.

– Kao čovjek koji vjeruje da je neopodno konstantno vrijedno raditi i ostvarivati nove ciljeve, smatram da uvijek može bolje. Neupitan je trud i angažman menadžmenta naše ustanove u dostizanju najvećih ciljeva kvalitete i sigurnosti u oblasti primarne zdravstvene zaštite, ali je još mnogo toga neophodno dosegnuti, promijeniti i unaprijediti. Ali, sve u svemu, smatram da radimo dobro i kvalitetno svoj posao, te da smo definitivno jedan od najuređenijih domova zdravlja u Federaciji – kaže dr. Mudrov za agenciju Patria.

Inače, ustanova je uspješno implementirala projekat umrežavanja porodičnih ambulanti i Doma zdravlja Tešanj.

– Smatram da je to efikasan i efektivan projekat, koji je pomogao i konstantno doprinosi poboljšanju zdravstvene zaštite. Zahvaljujući tom projektu, ustanova je uspostavila informacioni program AIS, koji omogućava direktoru konstantan uvid u rad svih doktora porodične medicine. Pored toga, svi zdravstveni kartoni i podaci pacijenata će biti u elektronskoj formi što će omogućiti bržu, efikasniju i kvalitetniju zdravstvenu uslugu.

U toku godine, oko 90.000 pregleda se uradi u područnim ambulantama. Svi građani, u svim mjesnim zajednicama mogu dobiti brži i kvalitetniji pregled i dijagonozu, te se ne moraju izlagati finansijskom trošku i dolaziti u prostorije glavne zgrade Doma zdravlja Tešanj.

– Imamo kvalitetan, educiran i sposoban kadar u ambulantama, koji može odgovoriti na sve izazove i zahtjeve građana u mjesnim zajednicama – ističe dr. Mudrov.

Saradnja sa nevladinim organizacijama

Kontinuirano se radi na projektima od društvenog značaja, što doprinosi ostvarenju saradnje i podrške nevladinih organizacija. Trenutno, ustanova sarađuje sa organizacijama iz BiH, Japana i Kuvajta.

Ustanova je ostvarila izuzetnu saradnju sa sportskim udruženjima, klubovima i humantarnim organizacijama na lokalnom i regionalnom nivou. Menadžment podržava realizaciju svih sportskih manifestacija i humantarnih akcija, zbog čega su mu uručene mnoge pohvale i zahvalnice. Naime, zbog velike podrške i doprinosa oštećenim područjima u prošlogodišnjim prirodnim nepogodama, ustanova je dobila posebno prizanje Crvenog križa/krsta ZE-DO kantona, Općine Tešanj i nekolicine humantarnih organizacija iz susjednih općina.

– U poslijeratnom periodu smo najbolje osjetili kako je tražiti pomoć, te kako male akcije i incijative znače mnogo. Tada nismo imali dovoljno materijala, kadra i prostora, ali smo se trudili i zahvaljujući podršci lokalne uprave, nekolicine pojedinaca i organizacija, stvorili smo uspješnu i kvalitetnu zdravstvenu ustanovu, koja nudi mnoštvo usluga i nastoji osigurati kvalitet i sigurnost – kaže dr. Mudrov.

On je kazao i da su u konstantnoj saradnji sa humantarnim organizacijama na ovom području i zajednički nastoje osigurati najpotrebnije stvari za normalan život sugrađana, ali i građana u susjednim općinama.

NAP.ba

Povezane vijesti

Najnovije vijesti