PRIMARNA SELEKCIJA OTPADA NA MJESTU NASTANKA – nastavak projekta

PRIMARNA SELEKCIJA OTPADA NA MJESTU NASTANKA – nastavak projekta

7
0
PODIJELI
Shodno usvojenom Planu upravljanja otpadom na području Općine Tešanj 2020. – 2024., Strategiji razvoja Općine Tešanj, Strateškim kantonalnim i federalnim ekološkim akcionim planovima, Poslovnim planom JP RAD d.d. Tešanj, Preduzeće je prethodnih godina započelo sa implementacijom projekta “PRIMARNA SELEKCIJA OTPADA NA MJESTU NASTANKA”.
 
Do sada smo uručili 400 PVC žutih kanti besplatno za isti broj domaćinstava, te su ista do sada uvedena u ovaj projekat. U drugoj polovini tekuće 2021. godine planiramo uvesti novih 200 domaćinstava u sistem odvojenog prikupljanja (žuta kanta).
JP RAD d.d. Tešanj, prema unaprijed definisanom rasporedu, će od ponedjeljka 26.07.2021 godine nastaviti podjelu novih 200 PVC žutih kanti.
Projekat razvoja ovog sistema podržan je od Fonda za zaštitu okoliša FBiH i Ministarstva za prostorno uređenje promet i komunikacije i zaštitu okoliša ZE DO kantona kroz Javne pozive na koje je preduzeće JP RAD d.d. Tešanj uspješno apliciralo, naravno i uz vlasito učešće Preduzeća.
 
Napomena: žute PVC kante koje su namjenski nabavljene za ovaj projekat se besplatno dodjeljuju za domaćinstva po unaprijed određenim lokacijama / oblastima na području općine Tešanj. Iste kamion i posada Preduzeća prazne odvojeno od ostalog miješanog otpada i za to se ne naplaćuje dodatna usluga domaćinstvima. Na kraju selektovane i na ovaj način sakupljene količine posebnih kategorija otpada se zbrinu shodno važećim propisima.
 
“Mislimo globalno, djelujmo lokalno”

Izvor: RAD Tešanj

NEMA KOMENTARA