PRIMARNA SELEKCIJA OTPADA NA MJESTU NASTANKA – nastavak projekta

PRIMARNA SELEKCIJA OTPADA NA MJESTU NASTANKA – nastavak projekta

20
0
PODIJELI

Shodno usvojenom Planu upravljanja otpadom na području Općine Tešanj 2020.-2024., Strategiji razvoja Općine Tešanj, Strateškim kantonalnim i federalnim ekološkim akcionim planovima, Poslovnim planom JP RAD d.d. Tešanj, Preduzeće je prethodnih godina započelo sa implementacijom projekta “PRIMARNA SELEKCIJA OTPADA NA MJESTU NASTANKA”.

Do sada smo uručili 250 PVC žutih kanti besplatno za isti broj domaćinstava, te su ista do sada uvedeno u ovaj projekat. U tekućoj 2021. godini planirano je uvesti novih 300 domaćinstava u sistem odvojenog prikupljanja (žuta kanta).

Izvor: RAD Tešanj

NEMA KOMENTARA