Privremena zabrana saobraćaja

Privremena zabrana saobraćaja

194
0
PODIJELI

Općina Tešanj obavještava sve građane sa područja općine Tešanj da će od 23.08. do 12.09. 2015. godine biti na snazi privremena zabrana saobraćaja dijela “Titove” ulice na potezu od Poreske uprave do prodavnice “ZEMA” i dijela ulice “Braće Mulabećirović” od prodavnice TR “Komision” u vlasništvu Elezović Šerife do apoteke “Tefarm” u gradu Tešnju u periodu 0-24 sata a radi izvođenja radova na rekonstrukciji “Titove” ulice.

Ulica “Safeta Hadžihasića” se otvara za jednosmjerni saobraćaj iz pravca ulice “Kralja Tvrtka” i Parkinga – natkriveni dio rijeke Tešanjke prema ulici “Titova”dok traju radovi na rekonstrukciji.

U ulici “Ilirski trg” prema Gradini dok traju navedeni radovi zabranjeno je parkiranje i zaustavljanje motornih vozila.

Saobraćaj će se u navedenom terminu odvijati i ostalim postojećim saobraćajnicama.

Tekst Rješenja o privremenoj obustavi saobraćaja oglašen je na oglasnoj ploči Općine Tešanj, Ureda Jelah i Ureda Tešanjka.

Sve dodatne informacije zainteresirana lica mogu dobiti direktno od kontakt osobe: Nihad Hadžismajlović, telefon 032/650-022.

POMOĆNIK OPĆINSKOG NAČELNIKA

Hamzalija Hojkurić, dipl.ecc.

Izvor: Opcina Tesanj

NEMA KOMENTARA