21.1 C
Tešanj
Srijeda, 22 Maja, 2024

Pročitajte koliku platu nudi DZ ¨Prim.dr.Mijo Grgić¨ Usora za kućnog majstora

Ravnatelj Ustanove na osnovu ukazane potrebe, raspisuje J A V N I O G L A S za prijem u radni odnos na radno mjesto  1.Kućni majstor– 1 izvršitelj na određeno vrijeme u trajanju od godinu dana u punom radnom vremenu.

Osnovna plaća za radno mjesto Kućni majstoru JU Dom zdravlja ¨Prim.dr.Mijo Grgić¨ Usora 165 radnih sati iznosi 825,00 KM.

Opis poslova: Kućni majstor u granicama stručne osposobljenosti i obučenosti obavlja sljedeće poslove u Centralnom objektu i područnim ambulantama:

  • Vrši popravke sitnog inventara i alata,
  • Vrši popravke osnovnih sredstava,
  • Rukuje sustavom centralnog grijanja i vrši nadzor nad radom istog,
  • Po potrebi obavlja poslove „Vozača hitnog medicinskog prijevoza 1,
  • Obavlja i druge poslove po nalogu pretpostavljenoga.

Kandidati trebaju ispunjavati opće uvjete za obavljanje poslova i radnih zadataka definirane Zakonom i Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih mjesta kako slijedi:

OPĆI UVJETI -Da je državljanin BiH

-Da ima opću zdravstvenu i poslovnu sposobnost

POSEBNI UVJETI Posebni uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati za navedeno radno mjesto su: – Škola za KV radnika -Položen vozački ispit B kategorije – godinu dana radnog iskustva na poslovima vozača.

Svaki kandidat mora odgovoriti na najmanje 5 postavljenih pitanja (ostvariti 60 % bodova od mogućeg broja bodova) kako bi se kvalificirao za usmeni stručni ispit, u suprotnom se smatra da nije uspješno riješio test i isključuje se iz daljne oglasne procedure.

Ukupan broj bodova koji se može ostvariti po osnovu pismenog i usmenog stručnog ispita, kandidatima će biti priopćen prilikom pristupanja na pismeni i usmeni stručni ispit. Svi kandidati će biti naknadno obavješteni o sadržaju pismenih i usmenih ispita.

Natječaj ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u listu „Dnevni list“ Mostar. Kandidati su u prijavi obvezni navesti točne podatke o obrazovanju, radnom iskustvu, dodatnim sposobnostima , kao i osobne podatke, te točnu kontakt adresu i kontakt telefon, a točnost ovih podataka kandidat potvrđuje svojim potpisom i za iste garantira kazneno i materijalno.

Prijave s potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje ispunjavanje propisanih uvjeta dostavljaju se u zatvorenoj koverti Povjerenstvu za izbor s naznakom „NE OTVARAJ – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS“ na sljedeću adresu: J.U. Dom zdravlja ¨Prim. dr. Mijo Grgić¨ Usora, Srednja Omanjska bb, 74 230 Usora Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete iz javnog oglasa neće se uzeti u razmatranje. J.U.Dom zdravlja ¨Prim. dr. Mijo Grgić¨ Usora nema obvezu vraćanja dokumentacije kandidatima.

Osoba ovlaštena za davanje dodatnih obavještenja je Anto Matić, telefon kontakt osobe zadužene za davanje dodatnih obavještenja je 032 893 426.

Povezane vijesti

Najnovije vijesti