37.2 C
Tešanj
Petak, 12 Jula, 2024

ProCredit Bank sa DFC osigurala garantnu liniju od 15 miliona USD za podršku bh. dijaspori

ProCredit Bank je, u septembru 2023., s US International Development Finance Corporation (DFC), Američkom međunarodnom razvojnofinansijskom korporacijom, potpisala Ugovor o garantnoj liniji u iznosu od 15 miliona USD.

Ovaj ugovor je nastavak saradnje američke vlade i ProCredit Bank koja za cilj ima podržati mikro, mala i srednja preduzeća (MMSP) u Bosni i Hercegovini (BiH) koja su povezana s dijasporom, doprinoseći ekonomskom razvoju zemlje.

Osnovna svrha ove garantne linije je pružiti ProCredit Bank podršku i garanciju od strane DFC-a za kreditiranje i jačanje kapaciteta MMSP-ova u BiH. Time se osigurava olakšan pristup finansijskim uslugama poslovnim subjektima sa inovativnim projektima koje bez takve podrške ne bi bilo moguće realizovati.  Garantna linija pokriva 50% iznosa kredita, kao supstituciju zahtijevanih sredstava obezbjeđenja.

Garantna linija je namijenjena svim privatnim mikro, malim i srednjim preduzećima u BiH, uključujući njihova povezana pravna lica, koja zadovoljavaju određene kriterije. To uključuje MMSP-ove koji su u vlasništvu dijaspore ili su povezani s dijasporom, te imaju potvrđeno poslovno partnerstvo s osobama iz dijaspore koje borave izvan BiH. Dijaspora obuhvata bh. emigrante i njihove potomke koji žive izvan zemlje svog porijekla ili rođenja, bilo da je to privremeno ili trajno, ali i dalje održavaju značajne veze sa Bosnom i Hercegovinom. Pojam „dijaspora“ ne odnosi se samo na nedavne emigrante, već i na one koji su izvan svoje zemlje porijekla već nekoliko generacija, ali i dalje održavaju identifikaciju i značajne veze sa BiH.

Osman Kajmović, direktor Odjela za podršku prodaji i razvoj poslovanja sa privredom ProCredit Bank, objašnjava kako je cilj ove garantne linije potaći ekonomski rast i poboljšati pristup finansiranju za bosnaskohercegovačke poslovne subjekte povezane sa dijasporom. “ProCredit Bank u Bosni i Hercegovini snažno podržava veze bh. dijaspore i domovine“, rekao je Kajmović i dodao: „Mi u ProCredit Bank vjerujemo da će ova linija omogućiti investitorima iz dijaspore lakši pristup finansijskim uslugama, a tako doprinijeti i nekim novim, inovativnim rješenjima na tržištu u BiH.“

„DFC s ponosom podržava ProCredit Banku u proširenju kreditiranja malih poslovnih subjekata koji su u vlasništvu dijaspore ili su s njom povezani na drugi način“, izjavila je Maryam Khosharay, vršiteljica dužnosti potpredsjednice Ureda za male poslovne subjekte i finansijske usluge DFC-a. Finansiranje DFC-a će pomoći u mobilizaciji privatnog kapitala kako bi se ostvarili pozitivni razvojni utjecaji, koji će biti korisni i zajednicama u Bosni i Hercegovini.”

Kao dio partnerstva s USAID-om, ProCredit Bank će se fokusirati na stvaranje finansijskih proizvoda koji će bolje odgovarati potrebama malih i brzorastućih kompanija povezanih sa dijasporom. Također, banka će nastavit jačati mehanizme razmjene informacija s USAID-om kako bi se osigurala bolja usklađenost finansijskih proizvoda banke s programima podrške koje USAID pruža putem projekta Diaspora Invest.

Za više informacija o ovoj garantnoj liniji ProCredit Bank, posjetite web stranicu, kontaktirajte putem e-pošte na info@procreditbank.ba ili nazovite na broj telefona 033 250 950.

ProCredit Bank nastavlja s predanošću podržavati ekonomski razvoj BiH i unapređivati pristup finansijama za mikro, mala i srednja preduzeća širom zemlje.

Povezane vijesti

Najnovije vijesti