Program ReLOaD: Potpisana tri ugovora.

Program ReLOaD: Potpisana tri ugovora.

47
0
PODIJELI

U okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu (ReLOaD) danas (utorak, 19.12.2017.godine) je u sali Općinskog vijeća Tešanj upriličena ceremonija potpisivanja ugovora sa organizacijama civilnog društva za provedbu projekata na području općine Tešanj. Ugovori su potpisani sa sljedećim udruženjima:

  • Sportski savez općine Tešanj  – Projekat Sportom do zdravlja – sport za sve, odobreni iznos za finansiranje 60,372.00 KM,
  • Udruženje žena “Ruka” Kalošević – Projekat U korak sa vremenom, odobreni iznos za finansiranje 19,577.07 KM, i
  • Udruženje građana pčelara “Pčela” Tešanj – Projekat Škola pčelarstva, odobreni iznos za finansiranje 19,898.00 KM.

Ukupno odobrena sredstva za realizaciju projekata na području općine Tešanj iznose 99,847.07 KM, od čega Općina Tešanj sufinansira iznos od 31,469.80 KM. Planirani rok trajanja projekata je od šest do dvanaest mjeseci i očekuje se da će svi projekti biti završeni do kraja decembra 2018. godine.

Uvodnim izlaganjima prisutnima su se obratili predstavnik UNDP-a Sanja Bokun, kao i Općinski načelnik Suad Huskić, koji je u izjavi za medije istakao da je sretan što se ovaj projekat implementira na području općine Tešanj i da se udruženja građana uče pisati projekte po metodologiji EU, čime se podižu njihovi kapaciteti kako bi sutra bili konkurentni na tržištu EU.

Izjavu za medije ispred udruženja – potpisnika ugovora dao je i predsjednik Sportskog saveza općine Tešanj Besim Sejdić, koji je istakao da će ovaj projekat Sportskog saveza nastojati animirati sva udruženja građana na području općine Tešanj da pojačaju svoj rad sa grupama koje žive na marginama društva, prvenstveno na djece sa posebnim potrebama, osoba sa invaliditetom i žena.

 

Cilj ReLOaD projekta je dalje jačanje partnerstva između lokalnih vlasti i civilnog društva u Bosni i Hercegovini, primjenom modela transparentnog projektnog finansiranja organizacija civilnog društva (OCD) iz općinskih budžeta. ReLOaD finansira Evropska unija (EU), a realizuje Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), u Albaniji, Bosni i Hercegovini, bivšoj jugoslovenskoj republici Makedoniji, Crnoj Gori, Kosovu i Srbiji. Ukupan budžet projekta je 10 miliona eura, od toga 8,5 miliona finansira Evropska unija, a ostatak od 1,5 miliona eura sufinasiraće UNDP i JLS uključene u ReLOaD.

NEMA KOMENTARA