29 C
Tešanj
Petak, 12 Jula, 2024

PUTNIKOVO BRDO – MEDAKOVO U pripremi gradnja novih 8,5 kilometara autoputa kod Doboja

Prema dokumentaciji Autocesta FBiH, procijenjena vrijednost gradnje iznosi 124 miliona 195 hiljada i 205 KM.

Dionica Putnikovo brdo – Medakovo proteže se u dužini od 8,5 kilometara i dio je obilaznice oko Doboja na području FBiH. Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) trebala bi ovu dionicu podržati sa 60 miliona eura. Također, predviđen je i grant Evropske unije za ovu dionicu.

“Trasa izlaskom iz tunela Putnikovo brdo 2, koji se nalazi na teritoriji općine Usora, se spušta niz padinu gdje presijeca postojeći lokalni put i dolazi do petlje Usora na lijevoj obali rijeke, te dalje u nastavku prelazi preko korita rijeke Usore. Prvi most preko rijeke Usore (Usora 1) je planiran u ovom dijelu. Prelaskom na suprotnu stranu rijeke Usore (desna obala) trasa ulazi u teritoriju općine Doboj Jug, a potom ulazi u teritoriju općine Tešanj i približava se postojećem magistralnom putu M4 te ide paralelno s magistralnim putem. Potom presijeca korito rijeke Usore drugi put (most Tešanjka 1) i prelazi ponovo na lijevu obalu i ponovo ulazi u teritoriju općine Usora, a zatim ponovo presijeca korito rijeke Usore treći put (most Tešanjka 2) i presijeca magistralni put kada ponovo ulazi u teritoriju općine Tešanj, odnosno Karuša”, navodi se u tenderskoj dokumentaciji.

Dalje trasa prolazi kroz brdo te je ne toj lokaciji predviđen “cut and cover” sistem, gdje će se brdo otkopati te izgraditi konstrukcija tunela i dovesti u prvobitno stanje.

Na kompletnoj dionici po postojećoj dokumentaciji ukupno je predviđeno sedam mostova na autocesti, četiri manja mosta na regulacijama rijeka Usora i Tešanjka, četiri potputnjaka, dvije petlje s bočnim naplatnim mjestima i svim potrebnim objektima. Također, dio projekta je i regulacija rijeke Usore u dužini potrebnoj za izvođenje dionice autoceste na koridoru 5C, regulacija Tešanjke, kao i izmještanje postojeće magistralne ceste M4.

zosradio.ba

Povezane vijesti

Najnovije vijesti