10.8 C
Tešanj
Ponedjeljak, 4 Marta, 2024

Rekordnom budžetu FBiH raduju se poljoprivrednici, penzioneri i drugi: Za šta sve vlada daje novac

Prijedlog budžeta Federacije BiH, koji za ovu godinu iznosi rekordnih 7,4 milijarde KM, usvojen je danas i na Domu naroda. Ako pogledamo Prijedlog, vidjet ćemo da je više novca izdvojeno za poljoprivredu, penzionere, boračke kategorije, provođenje natalitetnih mjera, kulturne projekte i drugo.

Vlada je u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog budžeta po hitnoj proceduri da ne bi došlo do blokade svih transakcija u Federaciji što bi između ostalog značilo da ne bi bilo ni penzija.

“Prema posljednjim revidiranim podacima, doći će do uvećanja penzija u Federaciji BiH. Medutim, hoće li isplata uvećanih penzija poćeti već u februaru ili u maju, ovisi o dinamici usvajanja Budžeta. Kako penzioneri ne bi čekali na usklađivanje do aprila, a uzimajući u obzir posljedice globalne inflacije i materijalni položaj ove katejorije stanovništva, Vlada Federacije BiH je opredijeljena za akontativno povećanje i isplatu penzija, obzirom da se u toku trajanja privremenog finansiranja ne može vršiti akontativno usklađivanje i isplata penzija, dodatno naglašava potrebu donođenja Budžeta za 2024. godinu”, naveli su iz Vlade u obrazloženju hitnosti postupka.

Za rekonstrukciju zgrade Vlade FBiH 7,1 milion KM, za Palaču pravde dva miliona

Za nabavku građevina vlada je ove godine planirala izdvojiti 9,7 miliona KM što je za skoro milion KM više nego što je planirano prošle godine kada je utrođeno svega 120.000. Samo za nabavku smještaja institucija Vlade FBiH ove gdine su planirana dva miliona KM. Za rekonstrukciju zgrade Vlade u Sarajevu i poslovne zgrade “Staklena banka” u Mostaru Vlada je planirala 7,1 milion KM ove godine. Za projekat izgradnje Palače pravde FBiH izdvojeno je dva miliona KM.

Vlada će imati više novca i za nabavku opreme za zaštitu i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća. Za tu namjeru planirano je da se izdvoji 2,3 miliona KM dok će se 6,5 miliona KM za tu svrhu prebaciti drugim nivoima vlasti. Između ostalog, Vlada planira nabaviti letjelice za gašenje požara za šta je planirano 600.000 KM.

Kada pogledamo po ministarstva, ono što prvo u oči ‘upada’ su putni troškovi ministra unutrašnjih poslova Rame Isaka koji su narasli sa 27.700 KM na čak 250.000 KM. Za plate zaposlenih umjesto 4,8 miliona KM ove godine planirano je šest miliona. I ostali troškovi ovog ministarstva su se naglo povećali pa su tako izdaci za nabavku inventara za implementaciju Zakona o matičnim knjigama veći za milion KM, a nabavka inventara za Policijsku akademiju za skoro dva miliona. Izdaci za gorivo bit će tri puta veći pa sada iznose 92.000 KM. Ugovorne i druge posebne usluge povećane su sa 187.000 na nešto više od milion KM.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije dobit će tri miliona KM za subvencije javnim preduzećima za provođenje pravedne tranzicije i poremećaja na tržištu, ali i 2,7 miliona KM za Transfer Agenciji za privatizaciju u FBiH za izmirenje preostalih obaveza na osnovu Presude Vrhovnog suda FBiH. Najveći dio novca u odnosu na prošlu godinu odlazi na realizaciju projekta rekonstrukcije magistralnog vrelovoda grada Tuzla za šta će biti izdvojeno 10 miliona KM.

Federalna vlada dat će više novca i Ministarstvu prometa i komunikacija. Tako će za unapređenje avioprometa biti izdvojeno sedam miliona KM umjesto dosadašnjih 2,6, a unapređenje RTV djelatnosti dobija pet miliona KM. Za Aerodrom u Bihaću bit će ostavljeno 17 miliona KM. Za putnu infrastrukturu planiran je budžet od 59 miliona KM.

Kada je u pitanju zdravstvo, Vlada Federacije uložit će dva miliona KM za poduzimanje mjera za sprječavanje i suzbijanje koronavirusa. Za vakcine Zavodu za javno zdravstvo FBiH bit će dato 6,7 miliona KM što je iznos viši za 1,2 miliona KM nego prošle godine.

Vlada je odlučila odustati od projekta sufinansiranja izgradnje postrojenja za prečiščavanje pitke vode u Bihaću, ali dat će milion KM podrške aktivnostima lovačkih udruženja.

Pitanje boraca i invalida

Vlada će u 2024. godini izdvajati više novca za liječenje boraca, za sufinansiranje troškova dženaze, podršku fondaciji za stambeno zbrinjavanje RVI i boračke populacije, sufinansiranje izgradnje spomen obilježja itd.

Ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta za subvenciju privatnim preduzećima i poduzetnicima bit će osigurano 17,7 miliona KM.

Vlada će izdvojiti i 16 miliona KM za provođenje natalitetnih mjera u ovoj godini a taj novac će biti utrošen tao što će roditelji za svako novorođeno dijete dobiti 1.000 KM.

Više novca bit će izdvojeno i za penzije pa će tako najniža penzija korisnika Federalnog zavoda MIO u 2024. godini biti 570,56 KM, zagarantovana bi u tom slučaju dosegnula iznos od 680,94 KM umjesto trenutnih 642,40 KM, dok bi prosječna samostalna, koja je na kraju 2023. godine iznosila 675,53 KM, u ovoj godini trebala biti isplaćena u iznosu od 716 KM.

Prvi put poslije 63 godine bit će urađen i popis poljoprivrede koji je planiran za posljednji kvartal godine i za šta je izdvojeno 7,1 milion KM. Inače, ukupna sredstva za poljoprivredu iznose 175 miliona KM.

Vlada i dalje ostaje opredjeljena za izgradnju bazena u Mostaru pa je tako i ove godine planirano da se uloži osam miliona KM. Za razvoj turizma u Federaciji bit će omogućeno dva miliona KM.

Predstavnički dom jučer je usvojio budžet sa 60 glasova ‘za’ i to nakon što je sjednica trajala 12 sati. Očekuje se da budžet dobije podršku danas i u Domu naroda, piše Klix.

Povezane vijesti

Najnovije vijesti