Rješavanje stambenog problema mladih

Rješavanje stambenog problema mladih

168
0
PODIJELI

Komisija za dodjelu kredita za rješavanje stambenih potreba mladih i za izradu uslova i kriterija za odobravanje kredita, uz prethodnu saglasnost Vlade Zeničko-dobojskog kantona raspisuje,

J A V N I P O Z I V

ZA ODOBRAVANJE KREDITA ZA RJEŠAVANJE STAMBENIH POTREBA MLADIH

Izvor: Općina Usora

NEMA KOMENTARA