14.2 C
Tešanj
Utorak, 16 Aprila, 2024

Sanacija posljedica poplava na putnoj infrastrukturi u 12 mjesnih zajednica općine Tešanj

U prethodnim danima vršena je sanacija posljedica poplava na putnoj infrastrukturi na teritoriji 12 mjesnih zajednica, koje su najviše pogođene poplavom od 10.06.2022. godine.

Izvršena je sanacija oko 100 puteva različitih kategorija. Pored toga sanirani su putni propusti, putni kanali i uklanjen je nanos pijeska sa većeg broja puteva, i to:

MZ Raduša (Put Vlasulje Hojkurići u dva navrata, Pročišćen potok kod Džamije u Kotlanicama, Put Zema Alića greblje, Pokupljen nasip na L.C.Tešanj – Raduša, Pokupljen nasip sa puta Hadžalići, Put džamija Kotlanice Dizdari, Put Modena Gornje Kotlanice u dva navrata, Put Alići u Gornjoj Raduši, Put prema kući Softić Alije, Pokupljen nanos kod mosta Širbegova luka, Put Mulasmajlovići, Put Dolovi, Put Kavazi, Put Tukići Kotlanice, Put Tanjići Kotlanice, Put Sejmenovići Dolac, Put Omahići, Put bunar-Stubo voda-Kašibovići u dva navrata),

MZ Dž. Planje (OŠ -Žilići u dva navrata, Čišćenje propusta i putnih kanala Dom-Pire-Smreče, Pročišćen propust kod OŠ i kružni tok, Čišćenje nanosa sa puteva, Put Alihodžići-Pire,Put Alihodžići- Alići, Put Turkeši, Put Čizmići),

MZ Tešanj (Put Artukovići-Fudo Mularifović, put za Pinje, Put Bunar -Ekonomija, Put Kerića brdo- potok -Krndija, Tugovići 31-propust, Put Čaušević, Put Bešlagić, Putni kanal potok-Sejmenpoplje, Putni kanal MANN HUMMEL -Poljice, Karavanski drum, Uklanjanje nanosa, čišćenje, odvoz smeća, pranje ulica i platoa, Čišćenje putnih kanala i propusta prema Tugovićima, Put Ošljak- Ravne, Put Ekonomija-Ravne, Ulica Meše Selimovića),

MZ Trepče (Čišćenje nanosa pijeska u MZ Trepče, Uređenje putnih pravaca Grab, Kotorići, Zlatići, Sanacija puta prema Hajrićima- Hrašće, Kotorići, Grab, Put Medakovo Trepče- čišćenje nanosa),

MZ Medakovo (Put Jaruge, Put Hanića most, Čišćenje nanosa pijeska sa glavnih saobraćajnica, Sanacija, čišćenje puta Dugalići, Sanacija bankina na putu Križanovići, Čišćenje mulja i nanosa pijeska na dionici puta Salkanovići),

MZ Bukva (Dubaljski put, Put Bukva- Logobare- sanacija bankina, Put Krdžalići-Osoje, Put Kotorići, Čišćenje korita rijeke kod firme Lockwood),

MZ Novo Selo (Dubaljski put, Put Dom-park, Put Trnovac-Barići,

MZ Kalošević (Put Džamija -Komušanci, Put Džamija-Mevići-Ježevac-Kneževići-Bobare, Čišćenje propusta potok Ivak, Put Asimova kuća- greblje, Put Bošnjaci- greblje),

MZ Jablanica (Čišćenje nanosa uz glavni put Karadaglije -Ripna, Put Zelenike, Ripna- sporedni putevi, bankine, Bašići-most, Čaglići, Roše),

MZ Karadaglije (Put Zaimovići, Put Pejčinovići, Čišćenje potoka Roše, Put Alispahići, Put Krčevine, Put Grebljice, Put Gromulja-pilićarnik, Put Privita-Spahići, Put Čimen-Bara, Put Privita-Dropići),

MZ Dobropolje-Mekiš (Put Gornje Dobropolje, Put Trzna, Čišćenje nanosa i propusta,Put Hodžići, Put Burekovac, Put Kahvici, Put Sejdići, Put prema vakufskoj kući, Parking preko puta džamije, Put za Hodžiće, Put iznad stadiona prema Rankovoj kuci, Bankine prema Rodama, Čišćenje potoka Kraljevac i materijala u dvorištu Bahre Brke),

MZ Mrkotić (Čišćenje nanosa sa puteva, Put Grga-Žiže, Put Dervišovača, Čišćenje potoka Grga, Propust Pelte,Staza zdravlja, Putni kanali Jeribasma-Cerovac-Staza zdravlja)

Bilo je prijava manjih oštećenja putne infrastrukture i u drugim mjesnim zajednicama. Na terenu je bilo angažovanao oko 30 različitih radnih mašina. Na sanaciji su bile angažovane firme: Dobojputevi, KM gradnja, TANS putevi, AB trans, Trans kop, Dalkop, JP RAD, GEO-put Maglaj, Rovokopačka radnja Mirsad Ahmetlić, Rovokopačka radnja Sječa Bašić, Rovokopačka radnja Čaplja.

U posao sanacije su bili uključeni predstavnici svih pomenutih mjesnih zajednica, kao i radnici JP RAD Tešanj, vatrogasnih jedinica Tešanj, Jelah, Doboj Jug.

Radovi na sanaciji šteta će se nastaviti u narednom periodu, a po utvrđenim prioritetima.

Povezane vijesti

Najnovije vijesti