18.3 C
Tešanj
Utorak, 18 Juna, 2024

Sastanak Općinskog načelnika sa poduzećem KTV E-G-E d.o.o. Doboj Jug

Dana, 20.12.2016. godine u kabinetu Načelnika održan je sastanak sa poduzećem KTV E-G-E d.o.o. Doboj Jug. Sastanku su prisustvovali predstavnici KTV E-G-E d.o.o. Doboj Jug, zastupani po Nijaz Avdić, ispred općine Usora pomoćnik Načelnika za geodetske poslove, katastar nekretnina, imovinsko-pravne poslove i urbanizam, Dario Katić, dipl.ing.građ, djelatnik Ivan Katić, ing.geod., djelatnik Ivica Labudović, dipl.ing.agr., kao predstavnik Službe za gospodarstvo i financije.

Izvor: Općina Usora

Povezane vijesti

Najnovije vijesti