12.9 C
Tešanj
Petak, 1 Marta, 2024

Sastanak povodom ekološke situacije sa rijekom Usorom

Danas je Općinski načelnik Teslića, Savo Kasapović bio domaćin sastanka kome je prisustvovao Općinski načelnik Fuad Šišić kao i komunalno-vodni inspektori Teslića i Tešnja, predstavnici udruženja ribara Teslića i Tešnja.
Tema sastanka je bila ekološka situacija sa rijekom Usorom, a posebno nedavni ekološki incident pomora ribe u naselju Žarkovina.
Izneseno je jedinstveno stajalište obje općine, općinskih inspekcija i udruženja ribara da je rijeka Usora od posebne važnosti ne samo za floru i faunu u vodi, nego i za stanovnike obje općine. Zaključeno je da su dosadašnji ekološki incidenti vezani za pomor ribe najvjerovatnije posljedica devijacija u tehnološkom procesu firme Dević-textil.
Prihvaćen je i prijedlog načelnika Šišića da se formira međuopćinski tim: Teslić, Tešanj, Usora, Doboj Jug i Doboj koji će snimiti sve zagađivače duž korita rijeke Usora od izvora do ušća, te se povremeno sastajati, vršiti monitoring i davati sugestije potencijalnim zagađivačima, lokalanim vlastima, inspekciji i nadležnim entitetskim institucijama.

Povezane vijesti:

  – Apel općinskog načelnika Fuada Šišića zbog ekološkog incidenta na rijeci Usori

  – FOTO: Ekološka katastrofa na rijeci Usori

Opcina Tešanj/Jelah.info

Povezane vijesti

Najnovije vijesti