27.3 C
Tešanj
Ponedjeljak, 15 Aprila, 2024

Šta je potrebno za registraciju vozila?

Ako vam uskoro ističe registracija, a niste sigurni šta trebate prikupiti od dokumentacije da biste registrovali svoj automobil, odlučili smo da provjerimo te vam u nastavku donosimo sve pojedinosti.

Bilo da prvi put registrujete vozilo, produžavate registraciju ili privremeno registrujete auto u BiH, ispod možete pročitati šta vam je potrebno.

Dokumenti za registraciju vozila

Za registraciju motornog vozila koje se prvi put registruje u BiH, potrebno je priložiti:

* Zahtjev za registraciju (na propisanom obrascu),

* Dokaz o vlasništvu: a) za vozila koja nisu bila ranije registrovana (račun o prodaji vozila, kupoprodajni ugovor, darovni ugovor, zapisnik o licitaciji ili drugi valjan dokaz kojim se dokazuje vlasništvo) b) za novo proizvedena vozila (račun o prodaji vozila izdat na ime kupca vozila uz dokaz (ugovor) ovlaštenog distributera za prodaju pojedinih marki vozila c) za vozila ranije registrovana van BiH (dokaz o vlasništvu i obrazac kojim se dokazuje vlasništvo sa dokazom o odjavi vozila u inostranstvu)

*  Dokaz o izvršenim obavezama propisanim Zakonom i propisima donesenim na osnovu Zakona, a koje su u vezi sa upotrebom vozila

*  Polisa o obaveznom osiguranju vozila

* Dokaz o sprovedenom carinskom postupku

* Dokaz o uplati propisanih naknada za obrasce i registarske tablice koje se izdaju prilikom registrovanja vozila

* Dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila u elektronskoj formi koji ne može biti stariji od 30 dana

* Potvrda ovlaštene stanice tehničkog pregleda o ispunjavanju tehničko-eksploatacionih uslova za obavljanje registrovane djelatnosti (u pisanoj formi) u slučaju da vozilo služi za obavljanje iste

* Potvrda o ispitivanju i sertifikat, ako je vozilo pojedinačno proizvedeno ili prepravljeno

* Dokaz o identitetu vlasnika vozila: a) za fizička lica: – lična karta za državljane BiH – lična karta za strance za strance sa odobrenim stalnim boravkom – ovjerena kopija putne isprave i rješenje o odobrenom boravku za strance sa odobrenim privremenim boravkom b) za pravna lica: – ovjerena kopija rješenja sa poslednjim izmjenama o upisu u sudski registar za pravna lica ili drugog registra, osim ako se važeće rješenje o upisu u sudski registar već nalazi u evidenciji nadležnog tijela c) za strana dopisništva, trgovačka, kulturna, privredna i druga predstavništva: – ovjerena kopija rješenja o upisu u registar stranih predstavništava u BiH

* Dokaz o odobrenoj djelatnosti i dokaz o određenom matičnom broju pravnog lica ili poreskom broju, osim ako se važeći dokazi za tu godinu već nalaze u evidenciji nadležnog tijela

* Dokaz o registrovanju djelatnosti u BiH i potvrda o zaposlenju u stranom predstavništvu koji izdaje strano predstavništvo, a potpisuje lice ovlašteno za potpisivanje u ime predstavništva

* Dokaz o tehničkoj ispravnosti uređaja za gas za vozila na gasni pogon

* Dokaz o uplati usluge tehničkog pregleda u skladu sa važećim cjenovnikom

* Dokaz u uplati polise obaveznog osiguranja

Ponovna registracija

Ponovna registracija vozila obavlja se za odjavljena vozila i potrebno je priložiti ista dokumenta koja se prilažu kod prve registracije vozila, pišu Nezavisne novine.

Privremena registracija

Za privremenu registraciju vozila potrebno je dostaviti zahtjev za privremenu registraciju vozila i rješenje nadležnog organa kojim se odobrava privremeni uvoz. Uz taj zahtjev se prilažu ista dokumentacija koja se prilaže kod prve registracije vozila.

Produženje važenja registracije

Za produženje važenja registracije vozila potrebno je priložiti:

* Zahtjev za produženje registracije vozila

* Potvrda o registrovanju ili važeću saobraćajnu dozvolu

* Dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila, koji ne može biti stariji od 30 dana, u elektronskoj formi, ukoliko Zakonom nije drugačije određeno

* Dokaz nadležnog organa ili potvrda stanice tehničkog pregleda o ispunjavanju tehničko-eksploatacionih uslova za obavljanje djelatnosti za koju se isto koristi (u pisanoj formi)

* Potvrda o ispitivanju i sertifikat, ako je vozilo pojedinačno proizvedeno ili prepravljeno

* Dokaz o izvršenim obavezama propisanim Zakonom i propisima donesenim na osnovu Zakona, a koje su u vezi sa upotrebom vozila

* Polisa o obaveznom osiguranju vozila

* Dokaz o uplati propisanih naknada za obrasce ako se isti izdaju prilikom produženja registracije vozila

* Dokaz o identitetu nosioca potvrde o registraciji vozila

* Dokaz o odobrenoj djelatnosti i dokaz o određenom matičnom broju pravnog lica ili poreskom broju, osim ako se važeći dokazi za tu godinu već nalaze u evidenciji nadležnog tijela

* Dokaz o registrovanju djelatnosti u BiH i potvrda o zaposlenju u stranom predstavništvu koje izdaje strano predstavništvo

* Dokaz o tehničkoj ispravnosti uređaja za gas za vozila na gasni pogon

* Dokaz o uplati usluge tehničkog pregleda u skladu sa važećim cjenovnikom

* Dokaz o uplati polise obaveznog osiguranja   Promjena podataka o vlasniku vozila

Za promjenu podataka o vlasniku vozila potrebno je priložiti:

* Zahtjev za promjenu podataka o vlasniku vozila

* Isprave o vozilu

* Registarske oznake međunarodne oznake BiH

* Javna isprava ili dokaz o nastaloj promjeni

Promjena podataka o vozilu

Za promjenu podataka o vozilu potrebno je priložiti:

* Zahtjev za promjenu podataka (na propisanom obrascu)

* Potvrda o vlasništvu vozila

* Potvrda o registraciji ili saobraćajna dozvola

* Dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila koji ne može biti stariji od 30 dana u elektronskoj formi na kojem je označena promjena tehničkih podataka

* Sertifikat o ispitivanju vozila koji je izdala institucija ovlaštena za sertifikovanje vozila.

Povezane vijesti

Najnovije vijesti