15.1 C
Tešanj
Ponedjeljak, 15 Aprila, 2024

STOP izgradnji asfaltne baze na rijeci Usori u Jelahu

Firma Dobojputevi planira gradnju asfaltne baze (AB) na lokaciji kraj rijeke Usore, odmah preko puta prekrasnog turističkog kompleksa Jezero Jelen (jezerojelen.com). Ova AB će SIGURNO zagaditi rijeku Usoru i okolinu što se može vidjeti i u njihovom zahtjevu. Evo par izvoda:

“Lož ulje se koristi kao energent u proizvodnji asfalta za sušenje kamenih agregata i za topljenje bitumena. Radom asfaltne baze moguć je nastanak slijedećih otpadnih tokova: čvrsti otpad (miješani komunalni otpad, otpadna ambalaža, muljevi iz taložnika, separatora, tehnološki otpad iz proizvodnje i sl.), emisija taložne prašine u okolinu iz procesa proizvodnje (skladištenje, utovari, pretovari, doziranje) i pri kretanju vozila i mehanizacije po manipulativnoj površini, emisija dimnih plinova iz pogona pri radu plamenika, otpadne vode (sanitarno-fekalne, oborinske i tehnološke) i buka od rada procesne opreme i mehanizacije.” – eto crno na bijelo

“Kvalitet zraka na prostoru asfaltne baze je sličan kao i u bližem okruženju, jer na njega bitan uticaj ima blizina energetskih i industrijskih postrojenja, te magistralne i lokalne saobraćajnice.” – koja nebuloza, truju ostali pa mozemo i mi

“Taložna prašina nastaje manipulacijom sa sirovinama (fileri, agregati i sl.), kretanjem vozila po internim saobraćajnicama, manipulacijom sa proizvodima i sl. Ova prašina je nošena ružom vjetrova i taloži se u okolici.” – pa ljudi napisali zahtjev da NE DOBIJU dozvolu – ko bi im dao dozvolu nakon ovakve izjave

“U okolinu se ispuštaju dimni plinovi nastali izgaranjem loživog ulja u postrojenju za zagrijavanje bitumena kao i plinovi nastali u bubnju za sušenje i zagrijavanje agregata. Otpadni plinovi iz bubnja za sušenje sadrže i prašinu – dio čvrstih čestica koje su preostale nakon prolaska kroz filter.” – pa ljudi napisali zahtjev da NE DOBIJU dozvolu – ko bi im dao dozvolu nakon ovakve izjave

“Radom asfaltne baze može doći do zagađivanja tla taložnom prašinom, lož uljem i bitumenom pri nekontroliranim ispuštanjem iz rezervoara, postrojenja, mehanizacije, prilikom pretakanja, također od rasipanja po radnim i manipulativnim prostorima ili pojave curenja.” – pa ljudi napisali zahtjev da NE DOBIJU dozvolu – ko bi im dao dozvolu nakon ovakve izjave

Uglavnom ne bi trebao bti problem da se zaustava a ima i osnova za razne tužbe. STOP izgradnji asfaltne baze na rijeci Usori!

Admir Agić

Povezane vijesti

Najnovije vijesti