21.4 C
Tešanj
Srijeda, 24 Jula, 2024

Stroge policijske i inspekcijske kontrole tokom praznika

SARAJEVO, (Patria) – U Sarajevu je danas održan sastanak predstavnika Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, na čelu s pomoćnikom federalnog ministra zdravstva dr. Goranom Čerkezom i zamjenikom direktora Federalne uprave policije Ensadom Korman, te policijskim komesarima/direktorima kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova u Federaciji Bosne i Hercegovine. Povod današnjeg sastanka je poduzimanje mjera od strane policijskih agencija i drugih nadležnih organa na području Federacije Bosne i Hercegovine u vrijeme novogodišnjih praznika s ciljem preventivnog i represivnog djelovanja u pogledu spriječavanja širenja koronavirusa.

Na današnjem sastanku raspravljano je o aktuelnoj epidemiološkoj situaciji, nepoštivanju mjera Kriznog štaba, aktivnosti policije i saradnji s nadležnim organima pojedinačno na području cijele Federacije Bosne i Hercegovine, odnosno svakog kantona zasebno.

Prema navodima pomoćnika ministra Čerkeza, primjetno je da je epidemiološka situacija stabilnija u mjesecu decembru u odnosu na novembar 2020. godine, ali i dalje nepovoljna. Obzirom da veća okupljanja tokom predstojećih praznika predstavljaju epidemiološki rizik konstatirano je da je vrlo važno poduzeti aktivnosti kako bi se važeće epidemijske mjere maksimalno poštovale. Podsjećamo, važećom Naredbom Kriznog štaba FMZ na snazi ostaje zabrana rada ugostiteljskim objektima iza 23,00 sati, zabrana organizovanog dočeka Nove godine, zabrana okupljanja u zatvorenom i otvorenom prostoru u odnosu na preporučeni broj, zabrana kretanja u periodu od 23,00 do 05,00 sati, obavezno nošenje maski i držanje distance, te pridržavanje drugih mjera lične zaštite.

Nakon diskusija i izvršenih prijedloga učesnika sastanka, doneseni su zaključci, i to:

– Poduzimanje preventivnih aktivnosti od strane policijskih organa i drugih nadležnih institucija prije dočeka novogodišnjih praznika, te represivne mjere i radnje tokom dočeka istih, te odgovarajuće aktivnosti nakon novogodišnjih praznika, s akcentom na planinska područja, i ugostiteljske objekte na istima.

– Vezano za prethodnu tačku, policijski komesari/direktori kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova će održati sastanke s kantonalnim inspekcijskim organima, kako bi se dogovorile zajedničke aktivnosti prije i za vrijeme dočeka Nove godine.

– Pojačano prisustvo patrolnih službi kantonalnih ministarstava unutrašnjih poslova, na planinskim područjima, i saradnja s inspekcijskim službama po pitanju kršenja naloženih mjera u ugostiteljskim objektima.

– Svako fizičko ili pravno lice koje se ne pridržava mjera i preporuka iz naredbe Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, svjesno ugrožava zdravlje stanovništva, zbog čega će biti kako prekršajno tako i krivično sankcionisano na temelju Krivičnog zakona Federacije Bosne i Heregovine.

– Nastavak provođenja aktivnosti u svrhu sprovođenja mjera i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, a u cilju sprječavanja širenja zaraze uzrokovane korona virusom.

Povezane vijesti

Najnovije vijesti