27.2 C
Tešanj
Četvrtak, 18 Jula, 2024

Sud BiH potvrdio – otpremljena drugostepena presuda u predmetu Fadil Novalić i drugi

Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je informaciju da je vijeće Apelacionog odjeljenja dana 26. feberuara otpremilo drugostepenu presudu u predmetu Fadil Novalić i drugi, a kojom je u cjelosti potvrđena prvostepena presuda od 5. aprila 2023.godine.

“Prije svega, napominjemo da je praksa ovog suda da sa zvaničnim saopštenjima istupa tek nakon što stranke zaprime odluku. Međutim, u konkretnom slučaju, u medijima su se već pojavile određene informacije, što je i očekivano, s obzirom da je ovaj predmet već od samog početka medijski i od strane šire javnosti itekako popraćen. Stoga, cijeneći bitnost davanja tačnih informacija i sa aspekta transparentnosti rada Suda, a samim tim i održavanja povjerenja javnosti u rad pravosuđa, naročito u predmetima označenim kao “visoka korupcija”, potvrđujemo informaciju da je vijeće Apelacionog odjeljenja, 26. januara .2024., otpremilo drugostepenu presudu u predmetu Fadil Novalić i drugi, a kojom je u cjelosti potvrđena prvostepena presuda od 5. aprila 2023.godine”, navodi se u saopćejnju.

Podsjećaju da su prvostepenom presudom Suda, optuženi Fadil Novalić, Fahrudin Solak, Fikret Hodžić i pravno lice „F.H. Srebrena malina“ d.o.o. Srebrenica, oglašeni krivim, odnosno pravno lice odgovornim, da su radnjama opisanim u izreci prvostepene presude počinili krivično djelo zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3., u vezi sa stavom 1. KZFBiH, u vezi sa članom 55. i 31. istog Zakona, a optuženi Fahrudin Solak i krivično djelo krivotvorenje službene isprave iz člana 389. stav  2., u vezi sa stavom 1. KZFBiH.

Na osnovu navedenog prvostepeni sud je optuženima izrekao sljedeće kazne zatvora, i to: optuženom Fadilu Novaliću, kaznu zatvora u trajanju od 4 godine; optuženom Fahrudinu Solaku, jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 6 godina; optuženom Fikretu Hodžiću, kaznu zatvora u trajanju od 5 godina; optuženom pravnom licu „F.H. Srebrena malina“, novčanu kaznu u iznosu od 200.000,00 KM.

Istom presudom, optuženi Fadil Novalić, Fahrudin Solak, Fikret Hodžić i pravno lice „F.H. Srebrena malina“ su oslobođeni od optužbe da su, radnjama opisanim u oslobađajućem dijelu izreke prvostepene presude, počinili krivično djelo udruživanje radi činjenja krivičnih djela iz člana 249. stav 1. KZBiH, u vezi sa krivičnim djelima zloupotreba položaja ili ovlaštenja iz člana 383. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZFBiH, primanje nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu uticajem iz člana 219. stav 3. u vezi stava 2. KZBiH, pranje novca  iz člana 209. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZBiH, krivotvorenje ili uništenje poslovnih ili trgovačkih knjiga ili isprava  iz čl. 261. st. 2. KZFBiH, krivotvorenje službene isprave  iz člana 389. stav 2. u vezi stava 1. KZFBiH i povreda obaveze vođenja trgovačkih i poslovnih knjiga i sastavljanja finansijskih izvještaja i njihovo falsifikovanje ili uništavanje iz čl. 262. st. 2. KZRS.

Konačno, prvostepenom presudom optužena Jelka Milićević, oslobođena je od optužbe da je počinila krivično djelo nesavjestan rad u službi iz čl. 387. st. (2) u vezi st. (1) KZ FBiH.

Protiv presude vijeća Apelacionog odjeljenja, žalba nije dozvoljena.

Izvor: Akta

Povezane vijesti

Najnovije vijesti