17 C
Tešanj
Petak, 24 Maja, 2024

Sud osudio Editu Alagić na godinu zatvora, mora “Bingu” vratiti 54.000 KM!

Kantonalni sud u Bihaću je u ponovnom postupku nakon održanog usmenog, glavnog i javnog pretresa dana 14.11.2023. godine u predmetu broj 01 0 K 014248 22 K 2 izrekao i javno objavio presudu kojom je optužena Edita Alagić oglašena krivom što je, s ciljem da sebi pribavi protupravnu imovinsku korist prisvojila novac koji joj je povjeren na radu u institucijama u Federaciji, a pribavljena imovinska korist prelazi iznos od 50.000,00 KM, čime je počinila krivično djelo Pronevjera u službi iz člana 384. stav 3. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Federacije Bosne i Hercegovine i osuđena na kaznu zatvora u trajanju od 1 (jedne) godine.

Optuženoj je izrečena sigurnosna mjera zabrane vršenja djelatnosti prodavača i drugih dužnosti vezanih za raspolaganje i rukovanje povjerenom imovinom u privrednim društvima ili uopće na radu u institucijama Federacije Bosne i Hercegovine u trajanju od 1 (jedne) godine, računajući od pravomoćnosti presude, s tim da se vrijeme provedeno na izdržavanju kazne ne uračunava u vrijeme trajanja ove mjere.

Optužena je obavezna da oštećenom privrednom društvu d.o.o. „Bingo“ Tuzla naknadi štetu u iznosu od 54.097,17 KM u roku od 15 dana po pravomoćnosti presude.

Optužena se obavezuje na plaćanje troškova krivičnog postupka u iznosu od 1.842,19 te paušala u iznosu od 200,00 KM, a u roku od 15 dana po pravomoćnosti presude.

Protiv ove presude dozvoljena je žalba Vrhovnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine u roku od 15 (petnaest) dana od dana prijema pismenog otpravka iste.

Izvor: glaskrajine

Povezane vijesti

Najnovije vijesti