22.1 C
Tešanj
Ponedjeljak, 27 Maja, 2024

Tešanj dobija klizalište na otvorenom?

Klizalište na otvorenom predstavlja ideju koja obogaćuje turističku ponudu općine Tešanj. Klizalište na otvorenom posjeduje malan broj gradova što je prilika za naš grad da bude dio te male skupine i proširi svoju ponudu za goste, ali i same građane.

Ova ideja bi se realizovala na jednom od naših poligona u gradu koji bi bio pretvoren u klizalište. Za realizaciju ove ideje bili bi uključeni građani, mladi ljudi koji bi doprinijeli ostvarivanju ove ideje. Klizalište je prilika za druženje, upoznavanje i stvaranje novih prijateljstava, ljubavi kao i promovisanje sporta. Ona bi zapravo još više povezala naše građane.

Ovo bi bilo nešto inovativno u našem gradu, za naše građane, omladinu, djecu koja bi upotpunila svoj zimski raspust i iskoristila ga za druženje. Klizanje bi bilo upotpunjeno muzikom i ostalim sadržajima i na taj način bismo imali više pozitivnih efekata. Pored dnevnog, imali bi i noćnu ponudu klizanja sa nocnom zimskom idilom koja bi još više upotpunili zimske noći i zimsku ponudu grada.

I na kraju se može reći „ono što je bazen ljeti, to je klizalište zimi“.

– način ostvarenja

Ostvarenje ove ideje moguće je uz pomoć općine Tešanj, raznih donacija i sponzora koji bi podržali ovaj projekat. Naša zamisao je da općina bude pokretač i inicijator ovog projekta, da uloži početni kapital za realizaciju,te da onda nađemo odredjene sponzore koji bi podržali našu ideju i tako pokrili određene troškove. Lokacija za izgradnju klizališta bi po meni bila poligon Osnovne škole Huso Hodžić, ili gimnazijalski poligon kod simetrala.

Ove lokacije su povoljne iz više razloga, jer imaju rasvjetu, pogodni su za izgradnju platoa za klizalište, u centru su grada i odgovaraju veličinom. Izgradnja samog platoa i ledene površine bi se prepustila firmama i licima koji imaju iskustva sa ovakvim ili sličnim projektima. Troškovi koji bi nastali prilikom izrade klizališta pokrili bi se iz naplate korištenja klizališta.

Smatram da bi bio veliki odziv ljudi što bi donijelo dobar finansijski rezultat. Za uspjeh ove ideje potrebna je i dobra marketing promocija koju bi vodili mladi ljudi i tako unijeli svoju maštu, znanje i kreativnost.

– mogući nosioci realizacije

Nosioci realizacije ovog projekta su: općina Tešanj, razni donatori i sponzori koji žele da učestvuju u ovom projektu.

– potrebni resursi (vrijeme, ljudi, novac)

Za klizalište su nam potrebni prostor na kojem će biti izgrađeno klizalište, plato i oprema za gradnju, osvjetljenje za klizanje, muzika, ljudi, određene grupe ili osobe koje bi iznajmljivale opremu.

Ljudski kapaciteti koji su potrebni su ljudi koji će raditi na održavanju klizališta, osobe koje će naplaćivati ulaz, i osoba koja će kordinirati cijelim klizalištem. Ovo bi bila prilika i za instruktore klizanja koji bi svoje znanje prenijeli na mlađe, ali i zaradili određeni honorar.

Ja nemam sveobuhvatnu sliku koštanja cijelog projekta, jer nemam sve potrebne podatke koštanja pojedinih elemenata projekta, tako da ne mogu dati ukupnu cijenu koštanja, za što je potrebna dublja analiza.

Efekti ideje

– uticaj na zajednicu

Realizacijom ove ideje uticalo bi se dosta na našu zajednicu. Prvi od uticaja jeste što bi se proširila turistička ponuda grada, imali bi više gostiju koji bi dolazili iz susjednih gradova i koristili klizalište. Samim njihovim dolaskom mi imamu određenu zaradu, jer će ostaviti dio novca u našoj općini, što će pozitivno uticati na našu privredu. Dali bi novi izgled našem gradu, promovisali bi druženje, prijateljstvo među mladima i učili nove sportove.

– uticaj na određenu populaciju

Ovom idejom bi se najviše uticalo na mlade, djecu koji bi se bavili sportom i druženjem i ne bi bili na kušnji loših poroka. Ovo bi bilo nešto novo za njih gdje bi ih afirmisali i okrenili novim stvarima koji bi oni učili i uživali u njima. Realizacijom ove ideje uticali bi na svijest građana o važnosti bavljenja sportom i vođenja zdravog i ugodnog života.

– finansijski efekti

Finansijski efekti bi doprinjeli mogućnosti prodaje, promociji raznih proizvoda, trgovina, ali i oglašavanja firmi koji bi bili sponzori samog ovog projekta (firme sa područja općine Tešanj). Pošto nam je potrebna oprema za klizanje to je prilika za sportske radnje da im poraste prodaja, a to znači veća prodaja, veći dio poreza će biti uplaćen državi. To je prilika i za pojedince i grupe koji žele prodavati svoje proizvode u krugu klizališta da ga iskoriste za povećavanje svog profita. Ova ideja nudi i uključivanje visokoobrazovanih mladih ljudi koji bi služili kao treneri u školi klizanja. Zaposlili bi i par ljudi koji bi imali i honorarni posao dok traje sezona klizanja i tako i na taj način postigli finansijski efekat.

Vremenski okvir za provođenje ideje/projekta.

-Vremenski okvir za provođenje ove ideje je do početka zimskog raspusta, jer ćemo tada imati najveći broj posjetitelja i najbolje vrijeme za korištenje klizališta. Ali zapravo, moje mišljenje je da to treba što je moguće prije sprovesti u djelo, jer je to sezonska ponuda i ona se odvija zimi. Vremenski okvir je oko 15-ak dana za potpunu realizaciju i otvaranje klizališta.

Finansijska i druga sredstva potrebna za realizaciju

-Kao što sam i prethodno naveo, nemam tačnu i sveobuhvatnu analizu troškova, ali sam podijelio troškove po elementima izgradnje. Tu spadaju: troškovi izgradnje platoa, troškovi izgradnje ledene površine, troškovi osvjetljenja, troškovi administracije, troškovi trenera, troškovi održavanja. Ali svi ovi troškovi bi se pokrili od sponzora, naplate korištenja klizališta, korištenje opreme i drugih donacija.Potrebna su nam sredstva za reklamu i promociju kako bi što više ljudi čulo inovativnu ponudu u našem gradu.

Projekat su napisali Armin Kotorić i Hamza Beganović, te su dobili priznanje i nagradu od općinskog načelnika, Suada Huskića.
Izvor: BH-Portal.com

Povezane vijesti

Najnovije vijesti