16.8 C
Tešanj
Utorak, 25 Juna, 2024

Tešanjski Eko-Energy gradi malu hidroelektranu u Varešu

Ministar za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu ZDK Himzo Smajić potpisao je juče (02.06.2015.) ugovor o koncesiji za izgradnju male hidroelektrane “Vareš” na rijeci Stavnji, općina Vareš, sa odabranim koncesionarom, “Eko-Energy” iz Tešanj. Ugovor je potpisan na osnovu Odluke Vlade ZDK o dodjeli predmetne koncesije i nakon što je koncesionar pribavio sve potrebne saglasnosti i odobrenje za građenje, te uplatio jednokratnu koncesionu naknadu u iznosu od 80.000 KM, saopšteno je na sajtu Vlade ZDK.

Ukupna vrijednost investicije iznosi 3,9 mil KM, a po osnovu proizvodnje električne energije očekuje se prihod od kontinuirane koncesione naknade u iznosu od oko 100.000 KM godišnje, što za općinu Vareš u narednih 30 godina, na koji period je dodijeljena predmetna koncesija, predstavlja značajan prihod, budući da se sredstva od koncesija raspodjeljuju u omjeru 70:30 Općini i Kantonu.

Bitno je napomenuti da je lokalna zajednica putem Općinskog Vijeća općine Vareš dala svoju saglasnost za realizaciju projekta izgradnje malih hidroelektrana na rijeci Stavnji, zatim da su vodnim aktima propisani uslovi u pogledu ekološki prihvatljivog protoka, koji za svo vrijeme korištenja objekta mora biti zadovoljen, a okolinskom dozvolom i odobrenjem za građenje utvrđeni su i ostali bitni uslovi u pogledu okolišnih i drugih zahtjeva.

Direktor firme “Eko-Energy” iz Tešnja, Zahir Školjić, iskazao je zahvalnost Ministarstvu za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i lokalnoj zajednici općine Vareš na dosadašnjoj veoma dobroj saradnji, te istakao spremenost da u narednih 15 dana započne izgradnju objekta kako bi isti u što je moguće kraćem roku bio stavljen u funkciju.

Povezane vijesti

Najnovije vijesti