20.1 C
Tešanj
Srijeda, 19 Juna, 2024

U FBiH prodajni objekti neće raditi nedjeljom, ovo su izuzeci

Vlada Federacije BiH utvrdila je na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine Nacrt zakona o unutrašnjoj trgovini i uputila ga u daljnju parlamentarnu proceduru. Riječ je o potpuno novom zakonskom tekstu kojim se uređuje oblast trgovine, a koji je usklađen sa brojnim aktima Evropske unije.

Predlagač, između ostalog, u razlozima za donošenje novog zakona pojašnjava kako je sve više zahtjeva prakse koji su se pojavili tokom primjene važećeg zakona za savremenijim tekstom, kao i potreba da se određene važeće odredbe trebaju preispitati.

Tako da novi zakon praktično sublimira sva ranija rješenja u sferi obavljanja djelatnosti trgovine, ali i uvodi sasvim nove odredbe i mjere koje se nisu mogle provesti izmjenama i dopunama važećeg propisa.

Član 17. Nacrta propisuje radno vrijeme prodajnih objekata

Razlozi za donošenje novog zakona zasnovani su i na potrebi da se na odgovarajući način regulišu pitanja za koja je u primjeni važećeg zakona ocijenjeno da su uređena na nedovoljno precizan način.

Nacrtom novog zakona se, između ostalog, uređuju uslovi i način obavljanja trgovine i trgovinskih usluga, prava i obaveze trgovaca, oblici trgovine, način formiranja i isticanja cijena, trgovačka evidencija. Zatim praćenje trgovine i tržišta, zaštita potrošača, zabrana ograničenja trgovine i privremene mjere ograničenja trgovine, ali i radno vrijeme u djelatnosti trgovine, mjere zabrane nepoštenog trgovanja, nadzor i upravne mjere, kao i upravni i inspekcijski nadzor nad primjenom ovog zakona.

Između ostalog, član 17. Nacrta propisuje radno vrijeme prodajnih objekata tako da radno vrijeme prodajnih objekata određuje trgovac u periodu od ponedjeljka do subote, u ukupnom trajanju do 90 sati sedmično, a koje trgovac samostalno raspoređuje. Prodajni objekti zatvoreni su nedjeljom i u dane praznika s tim da Vlada FBiH može odlukom odrediti prodajne objekte koji su dužni raditi u vrijeme praznika i u kojem obimu.

Prethodne odredbe se ne odnose na cvjećare, pekare, suvenirnice, objekte tradicionalnih i starih obrta, kao ni na prodajne objekte koji se nalaze unutar ili su sastavni dio željezničkih i autobusnih stanica i aerodroma, benzinskih pumpi, bolnica, hotela, prostora kulturnih i vjerskih objekata, muzeja i parkova prirode, groblja i specijaliziranih prodavnica vezanih za prodaju na grobljima.

Pomenute odredbe ne primjenjuju se za dragstore čije je radno vrijeme od 00.00 do 24.00 sata svaki dan, kao ni na otkup primarnih poljoprivrednih proizvoda, prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda na štandovima, stolovima i u boksovima na tržnicama na malo, prodaju vlastitih poljoprivrednih proizvoda na štandovima, stolovima i u boksovima izvan tržnica na malo, prigodnu prodaju organizovanu u sklopu sajmova, priredbi i izložbi, prodaju putem elektronskih prodavnica, prodaju putem automata, te prodaju u proizvodnim objektima porodičnih poljoprivrednih gazdinsatva.

Odredbe se ne primjenjuju ni u vrijeme proglašenja elementarne nepogode i izvanrednog stanja kada radno vrijeme prodajnih, magacinskih i kancelarijskih objekata određuje Federalna uprava civilne zaštite.

Nacrtom zakona o unutrašnjoj trgovini se preciznije objašnjava pojam trgovca i trgovinske djelatnosti, kao i ostalih subjekata koji pod određenim uslovima mogu obavljati trgovinsku djelatnost (fizička lica, udruženja građana, poljoprivrednici).

Njime se dodatno uređuju postupanja i obaveze trgovaca u obavljanju trgovačke djelatnosti, na potpuniji način se uređuju i pitanja koja su od značaja za potrošače (odobravanje popusta, prodaja sa sniženom cijenom…), uvedena je savremena nomenklatura i klasifikacija oblika i načina trgovine, kao i novi instituti (posebne tržišne institucije i slično), a sve s ciljem razvoja tržišne konkurencije i ravnopravnosti trgovaca.

Detaljno je uređena i internet prodaja, precizirani su razlozi za donošenje rješenja o prestanku rada trgovačke radnje po službenoj dužnosti, kao i način formiranja i isticanja maloprodajne cijene, te su precizirane i materijalno-pravne odredbe koje daju konkretna ovlaštenja za preduzimanje konkretnih upravnih radnji inspektoru u postupku inspekcijskog nadzora nad primjenom odredaba ovog zakona. Propisani su prekršaji za povredu odredaba ovog zakona, inspekcijski nadzor nad njihovim sprovođenjem, a kaznene odredbe su dopunjene.

Utvrđen Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o kontroli cijena

Vlada Federacije BiH je na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine utvrdila Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o kontroli cijena i uputila ga u daljnju parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku.

Kako je navedeno u razlozima za donošenje, Zakon o kontroli cijena donesen je 1995. godine, a izmjene iz 2008. i propisane kazne za prekršitelje ovog zakona su minimalne i nisu davale rezultate.

Danas utvrđenim prijedlogom izmjena ovog zakona u dijelu kaznenih odredbi nastoji se postići preventivni i represivni učinak na prekršitelje, odnosno na pravna i fizička lica koja ne poštuju mjere neposredne kontrole cijena. Propisane kazne u navedenim izmjenama usaglašene su sa visinom kazni za iste ili slične prekršaje u novom zakonu u unutrašnjoj trgovini.

Predloženim izmjenama, za prekršaj Zakona o kontroli cijena, pravno lice bi trebalo plaćati 6.000 KM, umjesto dosadašnjih 1.000 KM, a gornja granica umjesto dosadašnjih 10.000 KM iznosila bi 30.000 KM.

Usvojena informacija o pokretanju projekta “Zaključavamo cijene”

Vlada FBiH je na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine usvojila Informaciju ovog ministarstva o pokretanju Projekta „Zaključavamo cijene“ u trajanju od 15.12.2023. do 15.3.2024. godine. Nadležnim kantonalnim organima u FBiH je preporučeno da u periodu trajanja ovog projekta stave van snage kantonalne odluke o mjerama neposredne kontrole cijena koje se odnose na životne namirnice iz Zakona o kontroli cijena.

U Informaciji se ističe da Projekt „Zaključavamo cijene“ predstavlja novi modalitet saradnje i dijaloga između trgovaca, domaćih proizvođača i distributera, udruženja potrošača, poslodavaca, sindikata i Federalnog ministarstva, te je strateški zaokret u kreiranju boljeg poslovnog ambijenta u kojem su zaštićeni interesi potrošača i trgovaca.

Podsjeća se da je Federalna vlada 28. septembra ove godine donijela Odluku o propisivanju mjera neposredne kontrole cijena utvrđivanjem maksimalne visine marži za pojedine osnovne životne namirnice i druge proizvode, te je održan niz zajedničkih sastanaka predstavnika trgovaca, udruženja potrošača, poslodavaca, sindikata i Federalnog ministarstva na kojima su razmatrani efekti provođenja mjera.

Ocijenjeno je potrebnim da se pokrenu i drugi modaliteti zajedničkog dobrovoljnog djelovanja svih aktera u oblasti trgovine, te postignut dogovor da se pokrene Projekt „Zaključavamo cijene“ s ciljem poticanja i afirmisanja društvene odgovornosti trgovaca.

Federalni ministar trgovine je imenovao Radnu grupu za izradu i provedbu ovog projekta. U Informaciji se navodi da je na posljednjem sastanku ove radne grupe održanom 28. novembra ove godine dostavljen spisak od 40 proizvoda, koji obuhvata životne namirnice i higijenske potrepštine, a kako bi se potrošačima ponudili kvalitetni proizvodi po nižim cijenama.

Sačinjen je i tekst Protokola o načinu provedbe Projekta „Zaključavamo cijene“, kojim se definiše način provedbe, prava i obaveze Federalnog ministarstva trgovine i pravnih ili fizičkih lica registrovanih za obavljanje trgovine na malo, koji dobrovoljno učestvuju u ovom projektu od 15. decembra do 15. marta 2024. godine.

Federalno ministarstvo će na svojoj službenoj web stranici objaviti naziv trgovaca

Obrazloženo je da su trgovci nakon potpisivanja Protokola dužni dostaviti Federalnom ministarstvu ovjeren i potpisan spisak 40 proizvoda, koji sadrži naziv proizvoda, jedinicu mjere, redovnu cijenu proizvoda na dan 14.12.2023. godine, „zaključanu cijenu“ u toku trajanja Projekta i naziv dobavljača/proizvođača.

Također, trgovci imaju mogućnost da u toku trajanja Projekta promijene brend ili cijenu pojedinog proizvoda iz već objavljenog spiska na stranici Federalnog ministarstva, s tim da su dužni u roku od 48 sati prije početka primjene izmjene obavijestiti ovo ministarstvo, dostaviti novi ažurirani spisak i navesti razloge za promjenu.

Federalno ministarstvo će na svojoj službenoj web stranici objaviti naziv trgovaca, distributera/proizvodača koji učestvuju u Projektu, kao i navedeni spisak proizvoda. Za označavanje tih proizvoda učesnici Projekta će koristiti originalni logo „Zaključavamo cijene“ i to isključivo za one proizvode koji se nalaze na dostavljenom spisku.

U Informaciji se naglašava da se ovaj projekt ne odnosi samo na tržne lance. Naime, s ciljem postizanja šireg obuhvata učesnika, odnosno uključivanja i malih trgovaca iz kanala tradicionalne trgovine, određeno je da je minimalni broj artikala sa kojim oni mogu sudjelovati 20 proizvoda.

Trgovci, učesnici Projekta, dužni su na ulaznim vratima vidno istaći plakat sa artiklima koji su obuhvaćeni ovim projektom, sa pripadajućom fotografijom, maloprodajnom cijenom prije i maloprodajnom cijenom za vrijeme trajanja Projekta, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

Izvor: Fokus

Povezane vijesti

Najnovije vijesti