13.3 C
Tešanj
Nedjelja, 26 Maja, 2024

U Tešnju počelo uređenje benzinske pumpe i izgradnja javne garaže

Počeli su radovi na rekonstrukciji benzinske pumpe INA u Tešnju čiji je investitor kompanija HOLDINA d.o.o. Idejni projekat za uređenje benzinske pumpe INA i izgradnju parkinga i javne garaže kod stambenog naselja Simetrale u Tešnju predstavljen je i usvojen na 16. sjednici Općinskog vijeća. Time je uobzirena potreba za drugačijim saobraćajnim rješenjem u raskrsnici, kao i potreba da se obezbijede nove površine za parkiranje i nova garažna mjesta.

S tim u vezi, Općina Tešanj je objavila i Javni oglas o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta kod benzinske pumpe INA, a prethodno je urađena zamjena zemljišta za izgradnju parkinga i garaža.

Općina Tešanj će po završetku zajedničkog projekta dobiti novi, moderni izgled u ovom dijelu grada, a za veću sigurnost pješaka bit će izgrađena i nova pješačka staza.

Idejni projekat Javne garaže Tešanj uradila je firma Aksa d.o.o. iz Zenice koji za eKapija.ba navode da je parcela ograničena sa tri strane (sjeverne, istočne i zapadne) sa postojećim objektima, dok je sa južne strane granica parcele saobraćajnica.

Na zapadnoj i sjevernoj strani parcele granicu čine stambeni objekti, a na istočnoj strani je smješten objekat benzinske pumpe. Ulaz u parcelu je planiran sa pomenute saobraćajnice na koju je već priključena saobraćajnica koja vodi do parkinga ispred zgrada. Prilaz garaži je planiran kao nastavka saobraćajnica koje se vec nalaze unutar stambenog bloka. Teren je u nagibu sa padom od sjeveroistočne strane prema zapadu parcele, pa se ulaz u garaže nalazi na koti +0,00 a ulaz na sprat je predviđen rampom polukružnog oblika ,nagiba 9% da bi se savladala visina od 2,80 metara.

Prilazi garažama u prizemlju su predviđeni sa platoa (saobraćajnice) unutar stambenog bloka na koti +0,00. Rampa se nalazi na južnoj strani i u dnu garaže i vodi na drugi sprat garaže. A pristup krovu garaže je predviđen kroz projekat pumpe i bio bi prikljucen na saobraćajne tokove unutar pumpe. Izlaz sa krova bi se nastavljao na izlaz pumpe u Ulicu Omladinska.

Objekat je u osnovi pravougaonog oblika, maksimalnih dimenzija gabarita 45,20 m x 14,40 m + rampa r =13 m (26.20×13.10). Spratnost objekta je P+P1+Krov (prizemlje,sprat i krov). U prizemlju je smješteno 15 garažnih jedinica i prilazi im se sa platoa stambenog bloka. One bi prvenstveno služile da obezbjede stanarima parking garaže. Sprat garaže također sadrži 15 garažnih jednica kojima se prilazi rampom polukružnog oblika nagiba 9%. Krov garaže sadrži 17 parking mjesta od kojih su dva parking mjesta predviđena za invalide. Parking na krovu garaže bi bio javnog karaktera i koristio bi kao dodatni parkng posjetiocima benzinske stanice, dok bi garaže na prve dvije etaže bile privatnog karaktera i obezbjedile bi parking stanarima stambenog bloka koji se nalazi u neposrednoj blizini garaže. Kretanje pješaka je rješeno unutar rješenja rampe,tako da je omogućena još jedna traka za pješake.

Rampom se savlada visina od 2,80 m, a da bi se pristupilo krovu garaže predviđene su stepenice kao nastavak rampe. Na sjevernoj strani su predviđene stepenice koje bi savlada visinu 5.60 m.

Predviđeno je da objekat posjeduje uobičajene instalacije – elektro instalacije, vodovod i kanalizaciju, i ventilaciju.

Povezane vijesti

Najnovije vijesti