Ugovoren nastavak radova na igralištu za djecu i vanjski fitnes Žabljak

Ugovoren nastavak radova na igralištu za djecu i vanjski fitnes Žabljak

108
0
PODIJELI
Potpisivanje ugovora

Po provedenom postupku javne nabave dana, 8.11.2022. godine u kabinetu Općinskog  načelnika potpisan je ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem “INGART“ d.o.o. Usora, o izvođenju radova na Projektu:„Izvedba igrališta za djecu i vanjski fitnes, lokalitet Žabljak općina Usora, Faza II.“.

U ime općine Usora ugovor je potpisao općinski Načelnik Zvonimir Anđelić, a u ime izvođača radova ovlašteni predstavnik Josip Anđelić. Vrijednost ugovorenih radova je 41.799,42 KM s uključenim PDV-om, a rok za izvođenje radova je 30 (slovima: trideset) kalendarskih dana, od dana uvođenja u posao od strane Nadzora.

Usluge stručno-tehničkog nadzora nad izvođenjem radova na projektu pružati će „Ćosićpromex“ d.o.o. Žabljak o čemu su također ovom prigodom zaključeni ugovori. Ugovore je potpisao ovlašteni predstavnik Igor Dadić, a vrijednost usluga nadzora je 836,00 KM s uključenim PDV-om.

Za koordinatora na navedenom projektu imenovan je Goran Tadić ispred općine Usora, koji je i nazočio potpisu ugovora.

NEMA KOMENTARA