Ugovoreno uklanjanje raslinja pored lokalnih cesta

Ugovoreno uklanjanje raslinja pored lokalnih cesta

115
0
PODIJELI

Usora, 11. 05. 2017. – Nakon provedenog pregovaračkog postupka po modelu izravnog sporazuma potpisani su ugovori za ljetno održavanje lokalnih cesta – uklanjanje vegetacije sa JKP”Usora” d.o.o. Sivša i ”VRT”d.o.o.Žabljak, kojim je ugovoreno jednokratno košenje trave i uklanjanje raslinja u cestovnom pojasu strojno i ručno, sukladno Pravilniku o održavanju javnih cesta i Smjernicama za redovito godišnje održavanje cesta.

Izvor: Općina Usora

NEMA KOMENTARA