37.2 C
Tešanj
Petak, 12 Jula, 2024

VIDEO: Sporna granica lovišta između općina Usora i Tešanj

Zbog činjenice da su granice lovišta utvrđene dopunama Odluke o osnivanju lovišta na području ZDK-a , donesene u kantonalnoj Skupštini prije pet godina zahvatile 700 duluma područja Općine Usora u korist Općine Tešanj zastupnik Ivo Tadić podnio je Ustavnom sudu Federacije zahtjev za utvrđivanje postojanja vitalnog nacionalnog interesa .

„Tim načelom i ovom odlukom su dobro narušeni odnosi, stanje sigurnosti radi se o privatnom zemljištu i mi smatramo da ova odluka nije dobra“, kazao je Ivo Tadić, podnosilac zahtjeva .

Time je, tvrdi podnosilac zahtjeva, narušen, svojevremeno u ZDK-a usuglašen princip, da se granice lovišta podudaraju sa administrativnim granicama općina.

„Na ovaj način se ulazi u jednu malu, ali većinski hrvatsku općinu, u općinu Usora, dakle, koja se nalazi u većinski bošnjačkom ZDK-a, pored toga mislimo da je ovdje jedan od osnovnih principa Zakona o loklanoj samoupravi, pravo na imovinu prekršen“, rekao je Damir Jukić, predsjednik Kluba Hrvata u Skupštini ZDK-a.

Zakon o lovstvu Federacije BiH ne osporava da lovna područja ulaze u privatno vlasništvo, čulo se tokom javne rasprave u Ustavnom sudu, gdje se nisu pojavili predstavnici Skupštine ZDK-a kako bi eventualno branili ovu odluku. Na terenu bilježimo reakcije predstavnika Lovačkog društva Kiseljak iz Tešnja.

„Niko ne kaže da moraju administrativne granice biti granice lovišta, prirodne granice mogu biti granice lovišta, to je potvrđeno i ovim amandmanom i Odlukom Skupštine i evo to je jedan od neoborivih argumenata zašto taj teritorij treba da pripadne Lovačkom društvu Kiseljak Tešanj“, tvrdi Hasan Handžić, predsjednik LD Kiseljak Tešanj.

U nadležnom kantonalnom Ministarvu kažu da je do donošenja presude Ustavnog suda u ovom području na snazi zabrana lova, ali i da je stiglo još nekoliko inicijativa na izmjeni granica lovišta na području drugih općina u kantonu.

Ono što svima na ovom području najmanje treba jeste politiziranje ove situacije. Zato ohrabruje spremnost i jedne i druge strane da prihvate odluku Ustavnog suda Federacije bez obzira kakva ona bila.

federalna.ba/videoprilog Gordane Ristović- Muslije (Dnevnik 2)

Povezane vijesti

Najnovije vijesti