29 C
Tešanj
Petak, 12 Jula, 2024

Za odbijanje alkotesta i testa na drogu kazna 4.000 KM i šest mjeseci bez vozačke

Na 14. sjednici Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) usvojen je, po hitnom postupku, Prijedlog zakona o izmjeni i dopunama Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, čiji su predlagači poslanici Milan Dunović, Zlatan Begić i Vlatko Glavaš.

Kako je sinoć objavio jedan od predlagača, Milan Dunović, ovim izmjenama je predviđeno da vozači za odbijanje testa na narkotike ili alkhol mogu biti kažnjeni novčanom kaznom u iznosu od 4.000 KM, te sa šest kaznenih bodova i šest mjeseci oduzimanja vozačke dozvole.

– Do sada je osobama pod dejstvom nedozvoljenih sredstava bilo “jeftinije” odbiti testiranje i platiti relativno malu kaznu, te tako nastaviti ugrožavanje bezbjednosti u saobraćaju. Nakon ovog usvajanja izmjene Zakona, odbijanje testiranja više nije “isplativa” opcija – pojasnio je Dunović.

Dom nije usvojio zahtjev zastupnika Denisa Zvizdića da se Prijedlog zakona o Vrhovnom sudu Bosne i Hercegovine razmatra po hitnom postupku. Radi nedostatka entitetske većine, prijedlog da se ovaj Prijedlog zakona razmatra po skraćenom zakonodavnom postupku upućen je na usaglašavanje Kolegiju Doma.

Nije usvojen zahtjev Nihada Omerovića da se Prijedlog zakona o dopuni Zakona o strancima razmatra po hitnom postupku. Prijedlog da se ovaj Prijedlog zakona razmatra po skraćenom zakonodavnom postupku upućen je na usaglašavanje Kolegiju Doma radi nedostatka entitetske većine.

Usvojene su, po hitnom postupku, izmjene Poslovnika Zastupničkog doma PSBiH koje je predložila Komisija za borbu protiv korupcije Zastupničkog doma PSBiH. Dom je prethodno usvojio zahtjev predlagača da se izmjene Poslovnika razmatraju po hitnom zakonodavnom postupku.

Zastupnički dom nije usvojio inicijativu poslanika Mire Pekić, Jasmina Emrića, Vlatka Glavaša, Aide Baručije, Branislava Borenovića, Mladena Bosića, Elvise Hodžić, Nenada Grkovića, Šerifa Špage, Darka Babalja i Safeta Keše za rekonstrukciju Vijeća ministara Bosne i Hercegovine – smjenu ministra vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH u Vijeću ministara BiH Staše Košarca.

Zastupnički dom, na prijedlog Saše Magazinovića, usvojio je set zaključaka s ciljem rješavanja problema kupovine avio – karata u institucijama Bosne i Hercegovine. Usvojeni zaključci glase:

– Zastupnički dom PSBiH zadužuje Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine da, imajuću vidu raniju generalnu ocjenu revizora da institucije Bosne i Hercegovine nisu organizovale proces javnih nabavki koji omogućava zakonito, blagovremeno, namjensko i transparentno korištenje javnih sredstava, izvrši reviziju učinka kupovine avio – karata u institucijama BiH, uključujući sadržaj i način provodenja tendera sa prijedlogom mjera za unapređenje, te da izvještaj dostavi PSBiH u roku od 45 dana;

– Budući da isti problem postoji u ministarstvima, Zastupnički dom PSBiH zadužuje Vijeće ministara BiH da u roku od 30 dana obavi raspravu o problemu nabavke avio – karata u institucijama Bosne i Hercegovine sa prijedlogom mjera za rješenje problema i da o tome obavijesti PBiH;

– Zastupnički dom PSBiH zadužuje Agenciju za javne nabavke Bosne i Hercegovine da u roku od 30 dana informiše PSBiH o svom stavu i prijedlozima za rješenje problema kupovine avio – karata u institucijama BiH;

– Zastupnički dom zahtijeva od svih institucija Bosne i Hercegovine da do rješenja problema nabavke avio – karata posebnu pažnju obrate na cijene avio – karata koje dobijaju od agencija izabranih u proceduri javnih nabavki, kao i na neizvršavanje drugih obaveza iz ugovora, te da reaguju na uočene nepravilnosti.

Usvojena je inicijativa Mire Pekić i Branislava Borenovića kojom Zastupnički dom PSBiH, u skladu sa članom 35. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH” br. 38/02, 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), obavezujeVijeće ministara BiH da u roku od 60 dana pripremi Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o porezu na dodatu vrijednost (PDV) kojim bi se omogućio povrat PDV-a za kupovinu hrane i opreme za bebe koju može da ostvari roditelj, odnosno staratelj, djeteta starosti do dvije godine.

Hranom i opremom za bebe, za koju se može ostvariti povrat PDV-a, smatraju se: hrana za bebe, pelene, krevetac, kolica, stolica za hranjenje i autosjedalica.

Dom nije usvojio prijedlog zastupnika Predraga Kožula da se u dnevni red sjednice uvrsti inicijativa za usvajanje slijedećih zaključaka:

– Zastupnički dom PSBiH najoštrije osuđuje brutalni čin nasilja i ubistva povratnika Marka Mišića iz Brezice kod Dervente. Od nadležnih institucija zahtijevamo najoštrije kažnjavanje počinilaca, kao i donošenje ostalih mjera u cilju prevencije nasilja nad povratnicima.

– Zastupnički dom PSBiH izražava najiskrenije saučešće porodici ubijenog Marka Mišića.

  • Zastupnički dom PSBiH zadužuje članove kolegijuma Ad hoc formiranog radnog tijela, keje ima zadatak donošenje prijedloga zaključaka vezano za nasilje nad povratnicima, da posjeti porodicu ubijenog Marka Mišića u cilju izražavanja saučešća i podrške ostanka ove porodice u svome domu.

– Zastupnički dom PSBiH zadužuje Vijeće ministara BiH iz sredstava tekuće rezerve obezbijedi odgovarajuću finansijsku podršku porodici ubijenog Marka Mišića, u cilju podrške ostanku ove porodice u rodnom domu.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je Izvještaj o provođenju zakona iz nadležnosti Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine u 2022. godini, čiji je podnosilac Centralna izborna komisija BiH.

Uz ovaj Izvještaj Dom je usvojio zaključak kojim poziva predsjednika i članove Centralne izborne komisije BiH da u roku od osam dana organizuju sastanak sa predstavnicima svih političkih stranaka (poslanice/poslanici i delegatkinje/delegati) u PSBiH radi predstavljanja prijedloga za izmjene izbornog zakonodavstva i prijedloga za usvajanje paketa integriteta izbornog procesa (uvođenje novih tehnologija u izborni proces) i rješavanje izbornih sporova – prijedlozi za unapređenje.

Na usaglašavanje Kolegiju Doma, radi nedostatka entitetske većine, upućen je i Izvještaj o provođenju Općih izbora 2022. godine, čiji je podnosilac Centralna izborna komisija BiH.

Zastupnički dom za članove Upravnog odbora Agencije za razvoj visokog obrazovanja i obezbjeđivanje kvaliteta imenovao je Nenada Ponorca, Dženitu Ljucu i Ivu Čolaka. Za člana Upravnog odbora, koji će dužnost preuzeti umjesto razriješenog člana Upravnog odbora na period do isteka redovnog trogodišnjeg mandata, imenovan je Vedad Smailagić.

U Privremenu zajedničku komisiju oba doma PSBiH za provođenje procedure imenovanja člana Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštovanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine, Zastupnički dom imenovao je zastupnike Darijanu Filipović, Aidu Baručiju i Miroslava Vujičića.

U Privremenu zajedničku komisiju oba doma PSBiH za provođenje procedure za imenovanje jednog predstavnika akademske zajednice u Komisiju za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, Zastupnički dom imenovao je zastupnike Predraga Kužula, Erminu Salkičević – Dizdarević i Sanju Vulić.

Zastupnički dom usvojio je i zaključak kojim od Kolegija Zastupničkog doma traži da se u dnevnom redu sjednice Doma za svaku predloženu zastupničku inicijativu, pored broja inicijative, navede i naziv inicijative na način kako je to utvrdio predlagač inicijative.

Zastupnički dom dao je saglasnost za ratifikaciju:

– Međunarodnog sporazuma između Evropske unije, s jedne strane, i Bosne i Hercegovine, s druge strane, o učešću Bosne i Hercegovine u programu Unije pod nazivom Program jedinstvenog tržišta,

– Ugovora o grantu (Projekat Koridor 5c u Republici Srpskoj – Projekat obilaznica Doboj – poddionica: Rudanka – Putnikovo brdo) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na investicioni grant iz Evropskog zajedničkog fonda za Zapadni Balkan,

– Sporazuma o zajmu (Programski zajam za razvojnu politiku zdravstvenih sektora u Bosni i Hercegovini) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (zajam broj: 94950 – BA),

– Ugovora o grantu (Projekat Koridor 5c u Federaciji BiH – Projekat obilaznica Doboj – poddionica: Putnikovo Brdo – Medakovo) između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj koji se odnosi na investicioni grant iz Evropskog zajedničkog fonda za Zapadni Balkan,

– Ugovora o finansiranju (Evropski fond za održivi razvoj – EFSD – Namjenski investicioni okvir 1) između Bosne i Hercegovine i Evropske investicione banke, Projekat: Vjetroelektrana Vlašić (FI N° 91.812 – SERAPIS 2019 – 0843),

– Amandmana broj 4 na Ugovor o finansiranju zaključen između Bosne i Hercegovine (zajmoprimac), Republike Srpske (entitet) i Evropske investicione banke (banka) dana 22. septembra 2010. godine sa naknadnim povremenim izmjenama (FI N°: 25.741 – SERAPIS 2008 – 0556) – Vodovod i kanalizacija u Republici Srpskoj,

– Amandmana na Sporazum o zajmu (Dodatno finansiranje za projekat registracije nekretnina) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (kredit br. 9048 – BA),

– Amandmana na Sporazum o zajmu između Bosne i Hercegovine (zajmoprimac) i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (banka) – Projekat restrukturiranja željeznica Republike Srpske – Zajam br. 8808 – BA,

– Sporazuma o zajmu (Projekat unapređenja kvaliteta zraka) između Bosne i Hercegovine i Međunarodne banke za obnovu i razvoj,

– Sporazuma o finansiranju Programa aktivnosti prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora za period 2021 – 2027. između Evropske unije koju predstavlja Evropska komisija i Bosne i Hercegovine koju predstavlja Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Crne Gore koju predstavlja Kancelarija za evropske integracije,

– Sporazuma o finansiranju Programa prekogranične saradnje – Srbija za period 2021 – 2027. između Evropske unije koju predstavlja Evropska komisija i Bosne i Hercegovine koju predstavlja Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Vlade Republike Srbije koju predstavlja Ministarstvo za evropske integracije, saopćeno je iz parlamentarne skupštine BiH, piše Faktor.

Povezane vijesti

Najnovije vijesti