29 C
Tešanj
Petak, 12 Jula, 2024

Započeli radovi na izgradnji kanalizacionog sistema u Jelahu

Obaviještavamo vas da ćemo dana 15.08. 2016. godine započeti sa radovima na:

Izgradnji primarnog kolektora sistema prikupljanja i odvodnje otpadnih voda na području Općine Tešanj, kolektoru B-I (dionica III,IV i V) i pumpne stanice PS “JELAH” na dionici V.

Koji cijelom dužinom prati magistralnu cestu M4 (Od Ljetinića do Jelaha) kao i povremeni prelazak ispod spomenutog magistralnog puta u skladu s prijektom “IPSA” instituta i elaboratom polaganja primarnog kanalizacionog kolektora u cestovnom i zaštitnom pojasu magistralne ceste M4.

Molimo vas na saradnju i razumjevanje u toku izvođenja radova.

Za sva pitanja i sugestije kontakt osobe su:

Izudin Smajić 062 343 192

Asim Alićehajić 061 363 331

Povezane vijesti

Najnovije vijesti