12 C
Tešanj
Srijeda, 29 Maja, 2024

Zbog njege djece u Republici Srpskoj svakog mjeseca 650 slučajeva bolovanja

Zbog visoke temperature, virusa, gripa ili drugih bolesti koje svakodnevno vrebaju, tokom svakog mjeseca ove godine zabilježeno je prosječno 950 slučajeva korištenja bolovanja zbog njege užeg člana porodice, a od čega je 650 slučajeva bolovanja zbog njege djeteta do 15 godina starosti.

Kako su istakli u Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, broj dana bolovanja za njegu djeteta koji roditelji mogu iskoristiti zavisi od dobi djeteta.

“Zaposleni roditelji imaju mogućnost bolovanja za njegu djeteta ili užeg člana porodice u trajanju do 15 kalendarskih dana po djetetu na godišnjem nivou, ako je riječ o djetetu mlađem od 15 godina, ili sedam dana godišnje, ako je riječ o djetetu ili užem članu porodice starijem od 15 godina”, rekli su u Fondu.

Prema važećem zakonu, ukoliko su oba roditelja zaposlena, pravo korištenja bolovanja po ovom osnovu ima jedan od roditelja ili staratelja.

“Ako jedan roditelj ne radi, onda je on u mogućnosti da bude sa djetetom koje je bolesno. Izuzetak je, prema našim aktima i zakonom, u slučajevima ukoliko je samo jedan roditelj zaposlen, a nezaposleni roditelj zbog zdravstvenih razloga nije u mogućnosti da njeguje bolesno dijete, odsustvo sa rada se može odobriti zaposlenom roditelju”, objasnili su za “Nezavisne novine” iz Fonda.

Banjalučanka Ivana V., majka dvoje djece, istakla je za “Nezavisne novine” da je koristila pravo na bolovanje po ovom osnovu kada su joj djeca bila bolesna, jer nije imala drugog rješenja. Međutim, smatra da je 15 dana malo za cijelu godinu.

“Taj broj dana je zaista mali, jer svaka viroza oduzme nekoliko dana, a moramo imati na umu da se djeca razbolijevaju više puta u toku godine. Takođe, ako je u terapiju liječenja uključen antibiotik, period liječenja traje više dana”, kaže ona.

Kako navodi, ako dijete ide u vrtić, ono se među drugare mora vratiti zdravo.

“Međutim, ponekad je za potpuno ozdravljenje potrebno i više od deset dana, a ako za jedno liječenje iskoristim dvije trećine bolovanja, pet dana koji mi preostaju moram dobro rasporediti”, govori ona.

Takođe, u Fondu navode da je omogućeno i pravo na bolovanje kada se roditelj nalazi kao pratnja djetetu koje je na bolničkom liječenju sve dok traje bolničko liječenje.

“Ovo pravo ima jedan od roditelja ili staratelja koji u bolnici boravi u pratnji djeteta u skladu sa važećim propisima na preporuku ljekara koji dijete liječi”, istakli su i dodali da pravo na bolovanje tokom bolničkog liječenja ne umanjuje pravo na ranije pomenut broj dana koje osiguranik ima za njegu djeteta ili člana uže porodice.

Dodali su da zaposleni roditelji, u slučaju teškog oštećenja zdravstvenog stanja djeteta do 18 godina života, zbog maligne bolesti, teškog oštećenja moždanih struktura ili drugog teškog pogoršanja zdravstvenog stanja djeteta, imaju pravo na bolovanje do četiri mjeseca u toku kalendarske godine.

“Ovo pravo ostvaruje se na prijedlog zdravstvene ustanove tercijarnog nivoa u Republici Srpskoj, a bolovanje utvrđuje porodični doktor prvih 30 dana neprekidno, a preko 30 dana prvostepena komisija za ocjenu privremene spriječenosti za rad”, naveli su za “Nezavisne novine” dodajući da se to pravo može koristiti neprekidno ili po potrebi sa prekidima tokom kalendarske godine.

Povezane vijesti

Najnovije vijesti