27.2 C
Tešanj
Četvrtak, 18 Jula, 2024

Žene sve ćešći ovisnici o narkoticima u BiH, dostupnost na vrhuncu

U petogodišnjem periodu više od 9.312 osoba javilo se Klinici za probleme sa ovisnošću. Hospitalni tretman prošla su 453 pacijenta.

Na terapiji bilo je 2.024 njih. Od ukupnog broja ovisnika, oko 80% su muškarci, ali povećava se i broj žena.

“U Kliničkom centru 1991. godine, ne tako davno, u Odjelu za neuropsihijatriju, bilo slovom i brojem 45 ovisnika, 45 kartona koji su bili na metadonskoj terapiji iz čitave BiH. Pa vi sami prosudite kakva je situacija”, pojašnjava Nermin Lagumdžija, dugogodišnji šef Odjeljenja za borbu protiv opojnih droga u MUP KS i FUP.

Da je situacija alarmantna prepoznali su i nadležni. Naročito nakon izvršenih akcija i oduzimanja narkotika. U pomenutom periodu, oduzeto je najviše marihuane, amfetamina, potom slijedi heroin i kokain.

Za neovlaštenu proizvodnju i stavljanje u promet opojnih droga podignuto je 156 optužnica. Potvrđeno 157. Za posjedovanje i omogućavanje uživanja, omjer je 2130 – 2154. Ali, kaznena politika i dalje je blaga.

“Prema podacima Kantonalnog suda, po ova dva krivična djela izrečeno je devet presuda od kojih su tri oslobađajuće. Najveća izrečena je tri godine. Ovim pitanjem se uglavnom bavi Općinski sud, i izrečene kazne mogu reći su više preventivne nego represivne. Riječ je o malim zatvorskim ili uvjetnim kaznama od nekoliko mjeseci”, kaže Rusmir Pobrić, predsjednik Komisije za mlade Skupštine KS, piše N1.

U cilju suzbijanja zloupotrebe opojnih droga, najavljena je inicijativa ka federalnom nivou.

“Da se dekriminalizira posjedovanje droga. Smatramo to važnim aspektom borbe protiv zloupotrebe droga. Ako ovaj dio prebacimo u prekršajnu sferu, siguran sam da se možemo efikasnije boriti protiv stvarnog kriminaliteta vezano za ovu oblast”, ističe ministar unutrašnjih poslova KS, Admir Katica.

Nove provjere za vozače u Kantonu Sarajevo

“Kontrola vozača u saobraćaju koji upravljaju vozilom pod dejstvom droga. U postupku je nabavka testera, da bi se ova strategija mogla provesti na najbolji mogući način”, navodi Alen Ališahović, načelnik Odjeljenja za borbu protiv zloupotreba opojnih droga.

Strategija i akcioni plan

U cilju smanjenja ponude i potražnje narkotika u KS, stručni tim je izradio strategiju i akcioni plan. ističu da 59 aktivnosti neće biti mrtvo slovo na papiru.

“Posebni cilj je smanjenje ponude opojnih droga. Za ovaj cilj propisane su tri strateške mjere: smanjenje dostupnosti i povezano kriminaliteta, učinkovita kaznena politika, zatim, tu je smanjenje potražnje, mjere sprečavanje korištenja droga i podizanje svijesti o štetnim učincima, jačanje usluga liječenja i rehabilitacije, i posljednja koordinacija praćenje i evaluacija. Treći cilj je smanjenje šteta i rizika”, napominje Irma Deljkić, profesorica na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije.

Nadzor nad implementacijom strategije sprovodiće poseban tim. O realizovanim mjerama obavještavaće Vladu na tromjesečnom nivou.

Izvor: bosnainfo

Povezane vijesti

Najnovije vijesti