Kolektiv JZU Dom zdravlja Tešanj jači za specijalistu medicine rada i sporta

Kolektiv JZU Dom zdravlja Tešanj jači za specijalistu medicine rada i sporta

1149
0
PODIJELI

Dr. Asim Makarević postao specijalista medicine rada i sporta 
Dana 16.07.2019. godine uposlenik naše ustanove dr. Asim Makarević položio je specijalistički ispit iz medicine rada i sporta u UKC Tuzla i stekao zvanje specijalista medicine rada i sporta. Četverogodišnji specijalistički staž je obavljao u Zenici, Sarajevu i Tuzli. Ovim je naša ustanova postala jača za svog specijalistu medicine rada i sporta, a to će u daljem radu doprinositi poboljšanoj usluzi i većem zadovoljstvu naših pacijenata.

Asim Makarević je rođen u Doboju. Osnovnu i srednju školu završio u Tešnju, a Medicinski fakultet u Sarajevu. Uposlenik je Doma zdravlja Tešanj od 2013. godine, gdje je radio na poslovima doktora medicine u SHMP i Službi porodične medicine. Angažovan je kao vanjski saradnik u Srednjoj medicinskoj školi Tešanj na poslovima predavača stručne grupe predmeta i u Državnoj agenciji za doping kontrolu- ADA, na poslovima doping kontrolora. Od 2017. godine radi kao klupski ljekar u NK TOŠK.

Zanimljivosti s drugih portala:
loading...

NEMA KOMENTARA