“OMAHA” Tešanj: Cilj unapređenje i propagiranje načela humanitarnog prava

“OMAHA” Tešanj: Cilj unapređenje i propagiranje načela humanitarnog prava

162
0
PODIJELI

Na osnovu zaključaka sa sastanka održanog 02.12.2014. godine pokrenute su aktivnosti na registrovanju i formalizovanju rada NEVLADINE HUMANITARNE GRUPE OMAHA.

Dana 16.05.2015. godine ozvaničen je rad GRUPE OMAHA, nevladinog i nestranačkog udruženja. Grupa ima za cilj prije svega unapređenje i propagiranje načela humanitarnog prava među stanovništvom odnosno humanitarne pomoći kao mjera za zaštitu i brigu ljudi na humanitarnoj osnovi. Zatim, afirmisanje i podržavanje zaštita tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu kroz njenu historiju a posebno perid 1992-1995.
Cilj rada GRUPE OMAHA je i borba protiv snaga i ideja koje narušavaju kredibilitet budućnosti Bosne i Hercegovine i davanje inicijativa i učešće članova Udruženja na skupovima na kojima se raspravlja o odbrambenom ratu i njegovim tekovinama.
GRUPA OMAHA će podsticati, propagirati i unapređivati socijalnu sigurnost građana, solidarnost i propagiranje međusobnog pomaganja.
Rad grupe će biti javan i transparentan. U ovih nekoliko narednih dana će biti objavljeni žiro računi GRUPE OMAHA, tako da se prestaje sa praksom UPLATA DONACIJA NA LIČNI RAČUN GRAĐANA.
Član GRUPE OMAHA može biti svaki građanin koji prihvati Statut i pravila rada GRUPE.
Član GRUPE OMAHA dobija člansku kartu.
Član GRUPE OMAHA postaju i lica kojima GRUPA OMAHA bude pomagala u svom radu o čemu se uredno vodi evidencija. Članarina za sve simpatizere i članove je mjesečno 1 KM. Skupljanje novca će vršiti ovlaštena lica koja će imati za to potrebnu ovjerenu potvrdu i legitimaciju Udruženja.
Svako neovlašteno prikupljanje novčanih sredstava u ime GRUPE OMAHA, kao i lažno predstavljanje bit će prijavljeno nadležnim organima.
Udruženje ima svoje organe, Skupštinu, Upravni odbor, Nadzorni odbor i Sud časti.

PREDSJEDNIK GRUPE OMAHA:

Suad Ibrahimović

NEMA KOMENTARA