20 C
Tešanj
Utorak, 18 Juna, 2024

Općinsko vijeće na 36. sjednici donijelo odluku o promjeni lokaliteta izgradnje sportske dvorane u Jelahu

Najviše rasprave je bilo oko 3. tačke dnevnog reda Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sigurnosti saobraćaja na cestama, koja je, nakon dodatnog objašnjenja usvojena, kao i oko 7. tačke dnevnog reda Informacija – urbanističko rješenje Jelah, koja je usvojena uz dva zaključka

U utorak, 31. januara 2012. godine sa početkom u 14,00 sati, kako je i planirano održana je 36. sjednica Općinskog vijeća sa predloženim dnevnim redom:

1.Izvještaj o radu Općinskog načelnika za 2011. godinu;

  1. Izvještaj o realizaciji kapitalnih projekata za 2011. godinu;
  2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sigurnosti saobraćaja na cestama;
  3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o javnoj rasvjeti na području općine Tešanj;
  4. Nacrt Odluke o zagrijavanju Tešnja daljinskim grijanjem i Uslovima za isporuku i preuzimanje toplotne energije;
  5. Informacija o stanju poljoprivrede i realizaciji općinskog poticaja na području općine Tešanj u 2011. godini;
  6. Informacija – urbanističko rješenje Jelah;
  7. Prijedlog rješenja u skladu sa čl. 61. Zakona o građevinskom zemljištu – utvrđivanje prava vlasništva u korist graditelja: Ahmić Redže i Muhameda iz Miljanovaca, Keško Mine i Džakić Edina iz Kaloševića i Hedžić Mirsada, Škapurević Nešada i Kalabić Ramiza iz Tešnja;
  8. Prijedlog Rješenja u skladu sa čl. 61. Zakona o građevinskom zemljištu – utvrđivanju prava vlasništva u korist “Ćeman Energoprom” d.o.o. Tešanj, Jelah Polje i „VEMAL“ d.d. Tešanj.

Na samom početku, dnevni red je dopunjen sa 10. tačkom Prijedlog Odluke o izmjenama Poslovnika o radu Općinskog vijeća.

Najviše rasprave je bilo oko 3. tačke dnevnog reda Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o sigurnosti saobraćaja na cestama, koja je, nakon dodatnog objašnjenja usvojena, kao i oko 7. tačke dnevnog reda Informacija – urbanističko rješenje Jelah, koja je usvojena uz dva zaključka:

  1. Sportska dvorana u Jelahu je potrebna i bit će građena na lokaciji kod stadiona Šibovi ili kod OŠ 1. mart;
  2. Nastaviti aktivnosti na izradi konačnog prijedloga Urbanističko rješenje Centar Jelah.

I ostale tačke dnevnog reda Vijeće je usvojilo i završilo sa radom u 19,35 sati.

opcina-tesanj.ba

Povezane vijesti

Najnovije vijesti