27 C
Tešanj
Ponedjeljak, 17 Juna, 2024

Paleolitska nalazišta na teritoriji općine Tešanj

Područje općine Tešanj, kao i njena šira okolina, sjeverna Bosna, ima izuzetno bogatu prošlost doseljavanja i življenja. Tragove svog kretanja i zadržavanja na ovome prostoru ostavili su još paleolitski lovci i sakupljači, iz roda homo, čak i dosta prije dolaska Homo sapijensa, naših direktnih predaka u Europu. Istraživanje paleolitske prahistorije sastoji se i od istraživanja njenih kultura. Do sada je na teritoriji općine Tešanj evidentirano 5 arheoloških nalazišta iz paleolitskog doba. Prva dva su registrovana i u Arheološkom leksikonu BiH dok su ostali novijeg datuma. U nastavku teksta opisana su evidentirana paleolitska nalazišta na teritoriji općine.

Izvor: Muzej Tešanj

Povezane vijesti

Najnovije vijesti