Potpisan sporazum sa sindikatom o visini osnovice za 2019. godinu

Potpisan sporazum sa sindikatom o visini osnovice za 2019. godinu

57
0
PODIJELI

Usora, 05.12.2018. – Općinski načelnik Zvonimir Anđelić, dipl. ing. građ. održao je radni sastanak sa predsjednikom sindikalne organizacije Općine Usora Zvonkom Miškić, te je sukladno važećim zakonskim propisima, usuglašena i potpisana visina osnovice za obračun plaće za uposlenike Općinskog organa uprave Općine Usora za 2019. godinu u iznosu od 290,00 KM.

Izvor: Općina Usora

NEMA KOMENTARA