1.8 C
Tešanj
Srijeda, 6 Decembra, 2023
spot_img

Promjena teza = Promjena istine

Preksinoć (četvrtak 09.02.2012.), u prostorijama sale vatrogasnog doma u Jelahu, sa početkom u 18.00 časova održala se 13. sjednica Skupštine Mjesne zajednice Jelah. Sjednici je prisustvovalo 11 od 15 članova skupštine.

Sjednicu je otvorio predsjednik skupštine Hasaničević Edin, koji je pročitao dnevni red, koji je zatim i glasanjem prihvaćen.

Dnevni red:

1.1. Razmatranje Zaključaka sa 36.sjednice Općinskog vijeća Tešanj održane 31.januara 2012.godine vezano za lokaciju izgradnje budućeg kulturno-sportskog centra Jelah ( u daljem tekstu “KSC” ).
1.2.Razmatranje Zaključaka sa 36.sjednice Općinskog vijeća Tešanj vezano za prijedlog Odluke o izmjenama i dopuna Odluke o sigurnosti saobraćaja na cestama.
2. Razno.

Raspravu za prvu tačku je otvorio predsjednik savjeta MZ Jelah, g-din Senad Subašić, i za početak je naglasio kako se namjerno došlo do promjena teza i da je ovaj projekat “KSC” namjerno promjenjen nazivom “Sportski centar ili Sportska dvorana”, što je sasvim netačno.

Naime, projekat “KSC”, koji je tema svih ovih polemika, bi služio i kao kulturni, privredni, društveni, pa i kao sportski objekat, pri čemu bi bili zadovoljeni i društveni, privredni, kulturni, i sportski kriteriji, a nikako samo sportski kako to neki iz Općinskog vijeća prikazuju, i time zlonamjerno zbunjuju vijećnike i javnost.

Problem je nastao kada je načelnik općine Tešanj, nakon 2,5 godine izrade idejnih rješenja, priprema za izgradnju “KSC”, našao primjedbu oko već ranije utvrđene lokacije tog centra, pri čemu treba naglasiti da nijedan vijećnik nije imao nikakvu primjedbu sve dok načelnik nije stavio primjedbu.

Osim primjedbi na lokaciju, načelnik i većina u Općinskom vijeću su usvojili i zaključak da nisu dovoljno informisani o načinu gradnje, finansiranju, i svhi ovog centra, iako su i načelniku, i svim vjećnicima već par godina na uvidu izvještaj i informacije o svrhi, načinu finansiranja, lokaciji, kao i izvještaji o dinamici radova oko izrade idejnog rješenja, pri čemu je vidljivo da je sve ovo pokušaj da se odloži početak izgradnje “KSC”.

Svim prisutnim je pokazan projekat idejnog rješenja za “KSC”, i objašnjeno da je u podzemnim prostorijama planirana izgradnja podzemnih garaža za veliki broj automobila, u gornjem dijelu je predviđena višenamjenska sala koja bi služili za razne kulturne, privredne, humanitarne, i sportske manifestacije, dok bi uz salu bili izgrađeni poslovni prostori.

Osim objašnjenja ovog idejnog rješenja, navedeno je i kako bi se izgradio regulacionim planom već predviđen put, koji bi otklonio sve probleme oko putne komunikacije vezanih za ovaj “KSC”.

Međutim i pored svih ovih činjenica navodni “dušebrižnici” su se “zabrinuli” zbog sigurnosnog aspekta stvaranjem saobraćajne gužve koja bi se navodno stvorila izgradnjom ovog projekta, i predložili da se izgradnja prebaci na prostor kod Osnovne škole u Jelahu, ili kod stadiona “Šibovi”.

Senad Subašić je naglasio kako je u svemu ovome najbitnija volja građana MZ Jelah, i kako niko, pa ni Općinsko vijeće ne može uticati na volju građana, pozivajući se na Zakon o lokalnoj samoupravi, i da je najbolji put za ispravno rješenje ovog problema provođenje referenduma među građanima MZ Jelah o lokaciji izgradnje „KSC“.

 • Na pitanje kolika je površina zemljišta na kojem bi se gradio „KSC“ na mjestu sadašnjeg Doma kulture, predsjednik savjeta je odgovorio da ima 8 duluma.
 • Elvir Ćeman je rekao da je ova navodna briga načelnika za sigurnost građana Jelaha neiskrena, jer u zadnjih nekoliko godina MZ Jelah je bezbroj puta uputila zahtjev za uređenje raskrsnice u Jelahu, ali niko nije reagovao.
 • Ismar Alagić je bio jedini član skupštine koji je stao na stranu gradonačelnika, i koji je rekao da načelnik nije kriv, a iznio je svoje mišljenje da ovom objektu nije mjesto gdje žele jelašani, nego gdje želi načelnik iz Tešnja.
 • Prilikom svog izlaganja, vidljivo iznerviran, i nemoćan da objasni neobjašnjivo, g-din Alagić Ismar je čak zaprijetio da će, ukoliko skupština ne prihvati odluku Općinskog vijeća, intenzitet daljih radova na izgradnji „KSC“ kako on kaže „izgubiti na dinamici“.
 • Osman Beširević je podsjetio Ismara da dvije godine nije imao primjedbe na lokaciju, i da tek sada poslije primjedbi načelnika i on ima primjedbe.
 • Almir Subašić je imao jedan možda šaljiv prijedlog, da isto kao što se nagrađuju ljudi koji pomažu razvoju svog mjesta i dobiju plaketu ili orden, da se napravi pandan ordena „Zlatni žohar“ koji će se uručiti onima koji rade na štetu svog mjesta, ali iako ovo nije ozbiljno shvaćeno, mislim da njima niko ne treba dodjeljivati takve „nagrade“, nego da oni sami svojim postupcima sebi dodijeljuju titulu žohara.
 • Predsjednik skupštine je izneo svoj strah da je ova odluka Općinskog vijeća namjerna, i da služi za odugovlačenje početka izgradnje, a glavni cilj je da se „KSC“ uopće ne napravi.
 • Miralem Unkić je rekao da se treba vidjeti volja građana Jelaha, a da su vjećnici bili pod pritiskom načelnika i izglasali ovu odluku. Podsjetio je prisutne da je izgradnja „KSC“ bila aktuelna još prije rata, ali da tada nije realizovana, i da je bez obzira na odluku Općinskog vijeća najbitnija volja građana. Naglasio je da se namjerno mješa pojam „KSC“ i sportska dvorana, i da se niko ne brine za sportsku dvoranu, ona se mora graditi na regionalnom nivou, ali i da će „KSC“ biti izgrađen, a da niko ne smije pomisliti kako se „KSC“ neće graditi kako bi mogao prostor sadašnjeg doma kulture mogao rasprodati, i na njemu zaraditi novce.
 • Ismet Zeničanin je podsjetio da su sve aktivnosti vezane za izgradnju „KSC“ bile transparentne, i da se cijeli problem svodi na poslednju „“zabrinutost“ načelnika. Rekao je da načelnik krši regulacioni plan, mjenjajući mjesto izgradnje, i da načelnik u svojim izjavama pozdravlja javno partnerstvo, ali kada je pitanje o Jelahu, tada mu se ne sviđa.
 • Samir Hojkurić je rekao da je njemu kao investitoru radova bitno da ovaj objekat bude u funkciji građana MZ Jelah, a nikako u funkciji općinskog načelnika, da sve bude transparentno, i još jednom naglasio da bi on bio investitor bez traženja bilo kakve pomoći općine.

Predsjednik skupštine MZ Jelah je pročitao zaključak skupštine:

Da se po članu 69. Statuta Općine Tešanj pokrene preispitivanje odluke sa 36. sjednice Općinskog vijeća Tešanj održane 31. januara 2012.godine vezano za lokaciju izgradnje budućeg kulturno-sportskog centra Jelah, da se ona poništi, i da se poštuje ranija odluka o lokaciji gradnje „KSC “.

Prilikom glasanja 10 članova je bilo „za“, nijedan „protiv“, i samo jedan „suzdržan“.

Predsjednik savjeta MZ Jelah je još jednom naglasio da se svim zakonskim sredstvima ispoštuje volja građana MZ Jelah.

1.2.
Sigurnost saobraćaja u Jelahu.

 • Predsjednik savjeta MZ Jelah je rekao da se mnoge odluke donose bez javne rasprave, i da je to nedopustivo, i da je klub SDP-a poduzeo aktivnosti da se građanima ponudi da sami donesu odluke o njihovoj sigurnosti u Jelahu. Naveo je da su nebulozne odluke poput pravljenja parkinga na već izgrađenim trotoarima, i da to ne treba dopustiti. I ovdje se pominjalo kršenje regulacionig plana Jelaha od strane općinskog načelnika, jer je u regulacionom planu 2003.godine donešena odluka da se parking pravi na „Rastokama“, ali da zbog nečije opstrukcije, taj projekat još nije završen. Istakeo je da će se ove godine najvjerovatnije početi uređivati raskrsnica u Jelahu, ali da to nije zbog navodnih „dušebrižnika“, nego samo zbog toga što je vlast na višem nivou uvidjela da to mora uraditi.
 • Ismar Alagić je ponovo stao na stranu odluke Općinskih vijećnika koji su donijeli ovu odluku, i kao da mu o tome zavisi život, „hrabro“ branio stavove jelaških „dušebrižnika“, i ljudi koji nemaju pojma o sigurnosti u Jelahu.
 • Miralem je ponovo podsjetio kako je kada je bio problem sigurnosti u Jelahu jelaška raskrsnica, tada izglasano kako to nije problem općine Tešanj, nego Federacije, ali sada kada su u pitanju parkinzi i njihovo naplaćivanje, da je to sada problem Općine Tešanj. Rekao je da se ne smiju graditi parkinzi na već izgrađenim trotoarima, nego da to bude planski raspoređeno, i da se treba poštovati Regulacioni plan.
 • Osman Beširević je postavio pitanje „Kakva je to briga općine za građanima, pogotovo penzionerima, kada on kada ide da vadi krv za nalaze, i dok se vrati do svog auta, mora platiti 4,00 KM za parking kod bolnice u Tešnju“
 • Senad Subašić je predložio da se u centru Jelaha ne naplaćuju parkinzi, jer bi to odbilo kupce, i potrošače, nego da se ako treba poveća komunalna taksa svima onima koji imaju poslovni objekat u samom centru Jelaha. Prijedlog je da se naprave parkinzi na Rastokama.
 • Zamjenik načelnika općine Tešanj, g-din Huskić se obratio prisutnim, i rekao kako se mora uvesti red u naplatu parkinga, ali i kako je cilj općine modernizovati parkinge i modernizovati sistem naplate parkinga. Pročitao je malo čudnu odluku gdje se jasno može vidjeti da općina želi izgraditi parkinge u Jelahu na svim mjestima na kojima se već parkiraju auta, ne obazirajući se da li je to legalno, pomalo djetinjasto, kao da žele napraviti nešto nekome samo za inat, umjesto da uz pomoć policije pokušaju zaštiti pješake od parkiranih automobila na parkinzima, oni bi tu naplaćivali parking.
 • Senad Subašić je rekao da je cilj da se uvede red, ali da o tome treba raspravljati sa građanima, i privrednim subjektima, ali nikako da se samostalno donese odluka. Naveo je bojazan da će načelnik svojim ljudima dati da naplaćuju te parkinge, i da od toga nikakve koristi neće imati Jelah, čak će naštetiti Jelahu tako što će naplatom parkinga rastjerati usputne potrošače u Jelahu. Vidljiva je opstrukcija izgradnje parkinga na rastokama, i ukoliko pomoćnik načelnika želi pomoći građanima Jelaha, neka pomogne tako što će lobirati da se izgradi taj parking na rastokama.

Predsjednik skupštine MZ Jelah je pročitao zaključak:
Da se članom 69. Statuta Općine Tešanj preispita odluka sa 36.sjednice Općinskog vijeća Tešanj vezano za prijedlog Odluke o izmjenama i dopuna Odluke o sigurnosti saobraćaja na cestama, i da se ta odluka usvoji u formi nacrta, i da se ista preispita.
Ovaj zaključak je izglasan sa: 10 glasova „za“, nijednim „protiv“, i ponovo 1“suzdržan“.

Tačka 2.
Osman Beširević je pitao dokle se došlo sa sudskim procesom u vezi plaćanja komunalne takse.
Predsjednik savjeta MZ jelah je rekao da će se konačna odluka saznati 16.02.2012. i da će tada biti sudska presuda, a ukoliko sud donese odluku u korist preduzeća „Rad“, da će tada mjesna zajednica Jelah u potpunosti isplatiti sve obaveze prema ovom preduzeću.

Poslije ovog pitanja nije bilo više pitanja, tako da je predsjednik skupštine zaključio sjednicu.

 

Povezane vijesti

Najnovije vijesti