9.5 C
Tešanj
Utorak, 23 Aprila, 2024

VIDEO: Udruženje slijepih KS-a pomaže kolegama iz Tešnja, Usore i Doboj Juga

Kako bi unaprijedili stanje i poboljšali socijalni i društveni status članstva, Udruženje slijepih KS-a već 18 godina, uz podršku Saveza slijepih švedske i Agencije za međunarodni razvoj i saradnju SIDA provodi niz projekata. Krajnji cilj je da se aktivnosti edukacije i javnog zagovaranja ove populacije prošire i van KS-a. Prva destinacija je ZDK-a i udruženje slijepih u Tešnju.

Zahvaljujući ovoj saradnji, u Udruženju slijepih KS-a su realizirali brojne aktivnosti s ciljem da se ova populacija aktivnije uključi u društvene tokove.

„Kretanja sa bijelim štapom, Brajevog pisma, učenje za rad na kompjuterima, učenje stranih jezika, učenje zagovaranja, pisanje projekata, javnih kampanja i sve ono što stvara pretpostavke da se slijepe osobe same bore za svoja prava, a ne da neko u njihovo ime zagovara“, rekao je Fikret Zuko, direktor Udruženja slijepih KS-a.

Rezultati su vidljivi u činjenici da slijepe i slabovidne osobe u KS-u imaju znatno bolji društveni status od ove populacije u ostatku zemlje. U KS-u su uspjeli zaposliti 40 članova, što je oko deset posto učlanjenih u Udruženje. Edukacija u manjim sredinama je veoma važna.

„Trebaju puno raditi na edukaciji samih sebe, da bi time podigli značaj svojih organizacija i na taj način ostvaril i svoje bolje pozicije u društvu“, ističe predavač Senija Okić.

„Cilj je na neki način ih izvući iz kuće i pokazati da to udruženje postoji i uključiti ih da i oni doprinesu koliko mogu za svoje udruženje“, kazao je Nihad Mujaković, predsjednik Udruženja slijepih i slabovidnih osoba Tešanj.

Tešanjsko udruženje okuplja oko 120 članova iz Tešnja, Usore, Maglaja i Doboj Juga.

Federalna.ba

Povezane vijesti

Najnovije vijesti