14.2 C
Tešanj
Četvrtak, 23 Maja, 2024

Za plaću savjetnika ide oko 39.000 KM, angažovano ih je 12 – A kad se pomnoži…!

Ramo Isak, federalni ministar unutrašnjih poslova, ima dvojicu savjetnika. Kasim Alić je savjetnik za saradnju sa kantonalnim MUP-ovima, a Haris Mujanović za obrazovanje

Ministri u Vladi Federacije Bosne i Hercegovine, shodno zaključku koji je donesen, mogu imati najviše tri savjetnika. Kako je Oslobođenje već pisalo, u federalnim ministarstvima je do sada angažovano dvanaest savjetnika.

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak ima dvojicu savjetnika. Zeničanin Kasim Alić je po struci pravnik, a u FMUP-u je od 9. maja Isakov savjetnik za saradnju sa kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova i drugim organima i tijelima. Drugi savjetnik ministra FMUP-a je Haris Mujanović. Kako je navedeno u njegovoj biografiji, završio je Ekonomski fakultet u Tuzli, a u FMUP-u od juna radi na poslovima savjetnika za obrazovanje.

Imenovanjem savjetnika funkcioneri doprinose povećanju broja uposlenika u glomaznoj bh. administraciji, pa se tako na njihove plaće iz budžeta na godišnjem nivou izdvajaju na stotine hiljada maraka. Kada je konkretno riječ o Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova, kako je u pisanom odgovoru za Oslobođenje navela Tajana Šaković, službenica za informisanje, raspon plaća dvojice savjetnika kreće se od 2.400 do 2.800 KM, a iz budžeta za ovu godinu za njihove plaće ide po 39.000 KM.

– Savjetnicima ministra utvrđen je koeficijent u vrijednosti 6,40 umnožen sa jedinstvenom osnovicom za obračun plaće, a koja iznosi 385. Navedeni elementi za obračun plaće utvrđeni su u skladu sa članom 5. Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti Federacije BiH i Sporazumom o osnovici za plaće policijskih službenika, te zaposlenika državne službe, sudske vlasti i javnih ustanova u FBiH iz 2022. Utvrđeni iznos uvećava se za 0,5 posto za svaku započetu godinu radnog staža, a najviše do 20 posto. Prema utvrđenim elementima za obračun, a u skladu sa traženim informacijama, raspon plaća savjetnika u FMUP-u kreće se od 2.400 do 2.800 KM, pojasnila je Šaković.

Nakon što je imenovao savjetnika za obrazovanje, Isak je naložio da na Policijskoj akademiji FMUP-a bude uveden predmet “Rodno zasnovano nasilje, maloljetnička delinkvencija i nasilje u porodici”, koji će biti obavezan predmet za sve polaznike osnovne policijske obuke.

Istina, ova ideja je objelodanjena nakon tragedije u Gradačcu, kada je Nermin Sulejmanović brutalno pretukao, a potom ubio svoju nevjenčanu suprugu Nizamu Hećimović i još dvije

Ministarstvo unutrašnjih poslova Federacije BiH ističe kako je tematika rodno zasnovanog nasilja, maloljetničke delinkvencije i nasilja u porodici bila obuhvaćena nastavnim planom i programom na više predmetnih cjelina na Policijskoj akademiji, ali je ministar Isak procijenio kako je potrebno navedenu tematiku izdvojiti u posebnu predmetnu cjelinu, saopćeno je iz FMUP-a, piše oslobođenje.

Povezane vijesti

Najnovije vijesti